Intreprinderea a anuntat ca nu sunt bani pentru salarii

12 iulie 2017 25

O persoana s-a angajat la o fabrica in iunie 2017. A semnat contract. Dupa 15 zile a fost anuntata ca la moment nu-s bani, sa stea acasa din cont propriu. Polita inca nu este activata, banii pt cele 15 zile lucrate nu i-a primit. Ce drepturi i se cuvin si cum ar putea sa le revendice legal? Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Buna seara,

Dvs în calitate de salariat aveți dreptul să sesizați Inspecția Muncii cu o plângere în acest sens dacă activați în baza unui contract individual de muncă.

La depunerea sesizarii, angajatii nu trebuie sa prezinte niciun fel de dovezi pentru ca autoritatile vor controla angajatorul, urmand sa-i solicite acestuia toate informatiile... mai detaliat sau documentele pe care le considera necesare pentru rezolvarea cererii salariatului.

O altă soluție este să înaintați o acțiune în judecată, prin care veți expune circumstanțele de drept și de fapt.

Reeșind din prevederile art.142 (1) din Codul Muncii “Termenele, periodicitatea şi locul de plată a salariului “ salariul se plăteşte periodic, nemijlocit salariatului sau persoanei împuternicite de acesta, în baza unei procuri autentificate, la locul de muncă al salariatului, în zilele de lucru stabilite în contractul colectiv sau individual de muncă, dar:
a) nu mai rar decît de două ori pe lună pentru salariaţii remuneraţi pe unitate de timp sau în acord;
b) nu mai rar decît o dată pe lună pentru salariaţii remuneraţi în baza salariilor lunare ale funcţiei.

In caz cînd salariu nu sa achitat în termenul stabilit de prevederile art. 142 (1) al Codului Muncii angajatorul poate fi sanctionat conform art. 57 al Codului Contravenţional “Încălcarea termenelor de plată a salariilor, pensiilor, burselor, indemnizaţiilor şi de efectuare a altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie”. Potrivit acestei prevederi, încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata salariilor, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie, se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale* aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Totodată, conform art. 145 al Codului Muncii angajatorul este obligat sa achite salariatului compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului.
Compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului se efectuează prin indexarea obligatorie şi în mărime deplină a sumei salariului calculat dacă reţinerea acestuia a constituit cel puţin o lună calendaristică de la data stabilită pentru achitarea salariului lunar.

Modul de calculare a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de plată a acestuia se stabileşte de Guvern, de comun acord cu patronatele şi sindicatele.

13 iulie 2017