Intretinerea copilului major cu grad de invaliditate

26 iunie 2018 35

Buna ziua. Din prima casatorie am o fetita care la moment are 23 de ani plus are gradul I de invaliditate. Primeste pensia de invalid, dar este putin. Cu actualul sot avem un copil. Eu nu lucrez fiind insarcinata. Intrebarea mea este urmatoarea. Sotul avand la intretinerea lui ambii copii dar pentru achitarea impozitelor este scutit doar pentru unul. Care este procedura pentru a fi inclusa si fetita in actele pentru achitarea impozitelor. Multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Valentina Cliucinicov
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Lilia
Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire pentru persoana cu dizabilităţi în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie (de invaliditate) care se află la întreținerea sa - ce constituie 1280 de lei anual.
Persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele... mai detaliat de mai jos:
- în cazul dvs este un descendent al al soţiei contribuabilului (fetița)
- fetița are un venit ce nu depăşeşte suma de 11280 lei anual.
Fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 11280 lei pe an. Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 11280 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.
Dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute se confirmă prin unul din următoarele documente:
-buletinul de identitate al soțului
-certificatul de căsătorie
- certificatul de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute - a fetitei;
-buletinul de identitate (paşaportul) al persoanei întreţinute sau certificatul autorităţii administraţiei publice locale a Republicii Moldova, care confirmă că persoana întreţinută locuieşte împreună cu contribuabilul
-copia certificatului eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau de către structurile sale teritoriale; (documentul de confirmă invaliditatea)
Scutirea pentru persoanele întreținute se acordă rezidentului Republicii Moldova la locul de muncă de bază, sau la locul de muncă prin cumul prin prezentarea patronului cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care acesta are dreptul, anexînd la ea documentele sus mentionate.
Scutirile la care are dreptul angajatul se acordă începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea.
Sper că informația va fi utilă!
succese

26 iunie 2018