Invalid de gradul 2 are beneficii sociale din partea statului?

11 septembrie 2019 13

Tatal meu este invalid de gradul 2. Acum nu poate deschide gura si s-a adresat sa-i faca operatie. Ce ajutor din partea statului poate cere tatal meu?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Conform art. 42-43, Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, persoanele date au dreptul la următoarele facilităţi din partea statului:

Articolul 42. Dreptul la ocrotirea sănătăţii
(1) Statul garantează dreptul persoanelor cu dizabilităţi la o atitudine respectuoasă şi umană... mai detaliat din partea prestatorilor de servicii din domeniul sănătății, fără nicio discriminare pe criterii de dizabilitate.
(2) Persoanele cu dizabilităţi se bucură de toate drepturile şi îşi asumă toate responsabilităţile prevăzute prin actele normative din domeniul ocrotirii sănătăţii.
(3) Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la:
a) asistenţă medicală oportună şi calitativă în cadrul sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală;
b) alegerea prestatorului de servicii medicale primare şi a medicului de familie;
c) tratament şi îngrijire medicală individuală;
d) asistenţă medicală pe întreg teritoriul republicii, în comunitate (la locul de trai) şi în instituţiile medico-sanitare specializate în cazul în care, conform indicaţiilor medicale, asistenţa medicală ambulatorie este ineficientă sau indisponibilă;
e) servicii medicale în volumul şi calitatea prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
f) asistenţă medicală, în cazul în care sînt cetăţeni ai Republicii Moldova aflați peste hotarele ţării, în conformitate cu tratatele şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(4) Se interzice discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în ce priveşte asistenţa medicală, asigurarea medicală (obligatorie şi facultativă), asigurarea de viaţă, examenul medical complex anual, măsurile de profilaxie, educaţia sanitară şi obținerea informaţiilor cu caracter personal despre starea sănătăţii.
(5) În cadrul asistenţei medicale, persoanele cu dizabilităţi beneficiază, de asemenea, de vizite la domiciliu, avînd drept scop satisfacerea deplină a tuturor necesităților socio-medicale ale acestora, necesități determinate de tipul şi gradul de dizabilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(6) În cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Guvernul are calitatea de asigurat pentru persoanele încadrate în grad de dizabilitate, precum şi pentru unele categorii de îngrijitori, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(7) Persoanele cu dizabilităţi sînt implicate în procesul de luare a deciziilor cu privire la starea sănătăţii personale în toate cazurile, cu excepţia cazurilor în care există o ameninţare gravă pentru sănătatea sau viaţa lor.
(8) Persoanele cu dizabilităţi își oferă consimțămîntul privind intervenţia medicală în mod personal, perfectînd acordul informat sau refuzul benevol în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(9) Instituţiile medico-sanitare publice efectuează anual examenul medical complex al persoanelor cu dizabilităţi conform prevederilor Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
(10) În cazul persoanelor imobilizate la pat, examenul medical al medicului de familie, examenele medicilor specialişti şi investigaţiile posibile se efectuează la domiciliul persoanei.
(11) În timpul examenului medical şi al tratamentului, persoana cu dizabilităţi are dreptul să solicite informaţii despre procedurile medicale ce i se aplică, despre riscul potenţial pe care îl comportă şi eficacitatea lor terapeutică, despre metodele de alternativă, de asemenea despre diagnosticul, pronosticul şi evoluția tratamentului și despre recomandările profilactice în format accesibil.
(12) La acordarea asistenţei medicale femeilor cu dizabilităţi sînt luate în considerare necesităţile speciale ale acestora, inclusiv tratamentul ginecologic şi consilierea privind planificarea familială și sănătatea reproductivă.
(13) Suplimentar față de serviciile prevăzute în cadrul Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, autorităţile administraţiei publice locale vor oferi persoanelor cu dizabilităţi şi alte servicii de sănătate, inclusiv de protezare dentară gratuită sau cu reducere de preț, în limita mijloacelor financiare disponibile.

Articolul 43. Reabilitarea medicală şi socială a persoanelor cu dizabilităţi
(1) Autorităţile publice centrale şi locale organizează şi contribuie la formarea şi dezvoltarea sistemului de reabilitare medicală şi socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru a le ajuta să atingă şi să menţină un nivel optim de activitate fizică, intelectuală, psihică şi/sau socială, oferindu-le concomitent mijloace pentru schimbarea modului de viaţă şi obţinerea unei independenţe mai mari.
(2) Instituţiile medico-sanitare specializate asigură persoanele cu dizabilităţi cu articole şi echipamente specializate de reabilitare (proteze oculare, proteze auditive, mijloace tiflotehnice, mijloace optice etc.) în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la reabilitare balneosanatorială gratuită sau cu plată parţială, dacă aceasta este prevăzut în programul individual de reabilitare şi incluziune socială, şi se face conform regulamentului aprobat de Guvern.
(4) Persoanele cu maladii incurabile în stadii avansate sau terminale au dreptul la servicii de îngrijire paliativă, care prevăd satisfacerea nevoilor fizice, psihice, emoţionale şi spirituale ale bolnavilor şi familiilor acestora.
(5) Orice persoană cu dizabilităţi are dreptul la reducerea suferinţei şi atenuarea durerii prin toate metodele şi mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul actual al ştiinţei medicale şi de posibilităţile reale ale prestatorului de servicii medicale.
(6) Persoanele cu dizabilităţi au dreptul să beneficieze, în caz de necesitate, de servicii de îngrijire medicală la domiciliu, prestate în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
(7) Mijloacele financiare necesare pentru realizarea prevederilor prezentului articol se alocă din contul şi în limita mijloacelor prevăzute în bugetele autorităţilor publice centrale și locale.

Şi multe altele...

Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110494&lang=ro

Servus

12 septembrie 2019