Învinuirea de ascunderea banuitului

12 februarie 2021 26

Fratele este arestat, fiind banuit de omor. Judecata nu a avut loc si nici nu se stie cand va fi. Organul de urmarire penala afirma ca eu sunt complice pentru ca l-as fi ascuns pana a fost retinut. Pot fi trasa la raspundere penala pana a exista o hotarare in cazul fratelui?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna seara d-na Elena, eu am primit mesajul DVS, eu pot să vă sfătui cum să procedați mai departe. Statutul DBS pe cazul fratelui nu poate să fie nici bănuită și nici învinuită, eu vă aduc la cunoștință se spune conform Codului de procedură penală statut de bănuit ... mai detaliat Articolul 63. Bănuitul

(1) Bănuitul este persoana fizică faţă de care există anumite probe că a săvîrşit o infracţiune pînă la punerea ei sub învinuire. Persoana poate fi recunoscută în calitate de bănuit prin unul din următoarele acte procedurale, după caz:

1) procesul-verbal de reţinere;

2) ordonanţa sau încheierea de aplicare a unei măsuri preventive neprivative de libertate;

3) ordonanţa de recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit.

(11) Ordonanţa de recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit şi informaţia despre drepturile prevăzute la art. 64 se aduc la cunoştinţă în decurs de 5 zile din momentul de emitere a ordonanţei, dar nu mai tîrziu de ziua în care bănuitul s-a prezentat sau a fost adus silit, ori din momentul de începere a primei acţiuni procedurale efectuate în raport cu acesta. În cazul în care există necesitatea dispunerii unor măsuri speciale de investigaţii în privinţa bănuitului, aducerea la cunoştinţă a ordonanţei de recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit şi a drepturilor sale se amînă în baza ordonanţei motivate a procurorului, cu autorizarea judecătorului de instrucţie pe o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii motivate a perioadei pînă la 3 luni. În cazul infracţiunilor privind crima organizată, spălarea de bani, al infracţiunilor cu caracter terorist, al infracţiunilor de corupţie şi ale celor conexe actelor de corupţie, termenul de amînare a aducerii la cunoştinţă poate fi prelungit pînă la 6 luni, la demersul procurorului, cu autorizarea judecătorului de instrucţie. Fiecare prelungire a termenului de amînare a aducerii la cunoştinţă a ordonanţei de recunoaştere a persoanei în calitate de bănuit şi a drepturilor sale nu poate depăşi 30 de zile.

(2) Organul de urmărire penală nu este în drept să menţină în calitate de bănuit:

1) persoana reţinută – mai mult de 72 de ore;

2) persoana în privinţa căreia a fost aplicată o măsură preventivă neprivativă de libertate – mai mult de 10 zile din momentul cînd i s-a adus la cunoştinţă ordonanţa despre aplicarea măsurii preventive;

3) persoana în privinţa căreia a fost dată o ordonanţă de recunoaştere în această calitate – mai mult de 3 luni, iar cu acordul Procurorului General şi al adjuncţilor săi - mai mult de 6 luni.

(3) La momentul expirării, după caz, a unui termen indicat în alin.(2), organul de urmărire penală este obligat să elibereze bănuitul reţinut ori să revoce, în modul stabilit de lege, măsura preventivă aplicată în privinţa lui, dispunînd scoaterea lui de sub urmărire sau punerea lui sub învinuire. În caz de prelungire a termenului de menţinere în calitate de bănuit mai mult de 3 luni, ofiţerul de urmărire penală este obligat să informeze imediat bănuitul despre aceasta.

(4) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată, constatînd că bănuiala nu s-a confirmat, este obligată să elibereze bănuitul reţinut sau să revoce măsura preventivă aplicată în privinţa lui pînă la expirarea termenelor indicate în alin.(2), dispunînd scoaterea lui de sub urmărire.

(5) Calitatea de bănuit încetează din momentul eliberării reţinutului, revocării măsurii preventive aplicate în privinţa lui ori, după caz, anulării ordonanţei de recunoaştere în calitate de bănuit şi scoaterii lui de sub urmărire, sau din momentul emiterii de către organul de urmărire penală a ordonanţei de punere sub învinuire.

(7) Interogarea în calitate de martor a persoanei faţă de care există anumite probe că a săvîrşit o infracţiune se interzice. Adica din momentul cînd a fost reținut fretele poliția timp de 3 luni trebuia să te considere în calitate de bănuită, nu mai nu pe cazul de omor.D-na Elena, DVS sînteți fermă că fratele e vinovat da sau nu. Dacă nu eu vă propun să contactați un tovarăș de al meu, îi spune Anatol, telefon de contact 068571113, el o să vă explice multe chestiuni, eu ca atare la orele 10,00 o să fil la el, el se află pe str. Pușchin , casa Presei, et. 4, biroul 406, noi putem să ne vedem, ce spui. Poți să=mi dai o confirmare, azi pînă la orele 21.00, fiindcî după orele 21.00, eu mă deconectezi, ce spui ?

13 februarie 2021
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

D-na Elene, noi n-am concretizat, cînd o să fiu cu vizită la Anatol, asta o să fie luni, bine, eu vă doresc succese.

13 februarie 2021
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna dimineața d-na Elena, eu am așteptat de la DVS o reacție, la celea scrise de mine. Eu am înțeles, că fratele e implicat în omor. Ca atare, DVS ați avut ocazia să-l ajutați, cînd o să vă treziți o să citiți mesajul meu. Dacă o să decideți, de dorit... mai detaliat să aveți cu DVS un șir de documente: în copia ordonanța de pornire a cuazei penal, ordonanța de punere sub învinuire și alte. Acestea documente DVS puteți să le luauți de la avocatul fratelui, bine.

14 februarie 2021