Judecata.

14 octombrie 2018 24

Buna ziua. Sunt parte vatamata intr-un proces pe art. 326 CP (trafic de influenta). In dosar nu sunt scris ca partea vatamata, din motiv ca am dat mita inculpatului pentru a face permis de conducere. Au fost 4 sedinte si toate au fost amanate (pe motiv ca avocatul e in concediu), urmatoarea sedinta e luna aceasta. Inculpatul a venit la o sedinta cu un domn in uniforma, inainte de sedinta a intrat cu el in cabinet la judecator, apoi a iesit si a asteptat inculpatul. Toate dovezile (audio) le-am acumulat eu. In dosar este audio unde inculpatul spune ca are un var colonel care lucreaza la CNA, probabil cu el a venit la sedinta. La fiecare sedinta asist ca parte civila, nu ca parte vatamata. Procurorul o vorba nu a schimbat cu mine. Cand m-am apropiat de el dupa ultima sedinta sa intreb ce pedeapsa va cere, mi-a raspuns ca e secret si ca locul meu e langa inculpat pentru ca am dat mita, ca banii de la inculpat se vor duce la stat si nu are niciun sens sa vin la sedinta de fiecare data. Inculpatul are multe cauze, la moment 2 cauze, la fel amagire de bani. Se intampla tot asta intr-un oras mic, unde toti sunt neamuri si cunoscuti. La CNA mi s-a spus ca domnul in uniforma probabil a venit cu chestiile lui si nu-i rost sa scriu vreo plangere, iar la judecatorie mi-au spus ca nu poate fi schimbat nici procurorul, nici judecatorul. Ce pot face?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Art. 33, 34 şi 54, Codul de Procedură Penală, prevăd cazurile în care se poate cere recuzarea judecătorului şi procurorului, după cum urmează:

Articolul 33. Incompatibilitatea judecătorului
(1) Judecătorii care sînt soţi sau rude între ei nu pot face parte din acelaşi complet de judecată.
... mai detaliat (2) Judecătorul nu poate participa la judecarea cauzei şi urmează a fi recuzat:
1) dacă el personal, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor, fraţii sau surorile şi copiii acestora, afinii şi persoanele devenite prin înfiere, potrivit legii, astfel de rude, precum şi alte rude ale lui, sînt direct sau indirect interesate în proces;
2) dacă el este parte vătămată sau reprezentant al ei, parte civilă, parte civilmente responsabilă, soţ sau rudă cu vreuna din aceste persoane ori cu reprezentantul lor, soţ sau rudă cu învinuitul, inculpatul în proces ori cu apărătorul acestuia;
3) dacă a participat în acest proces în calitate de martor, expert, specialist, interpret, traducător, grefier, persoană care a efectuat urmărirea penală, procuror, judecător de instrucţie, apărător, reprezentant legal al învinuitului, inculpatului, reprezentant al părţii vătămate, părţii civile sau părţii civilmente responsabile;
4) dacă a efectuat o cercetare sau un control administrativ al circumstanţelor cauzei sau a participat la adoptarea unei hotărîri referitoare la această cauză în orice organ obştesc sau de stat;
5) dacă el a luat în această cauză hotărîri anterioare judecăţii în care şi-a expus opinia asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpatului;
6) dacă există alte circumstanţe care pun la îndoială rezonabilă imparţialitatea judecătorului.
(3) Judecătorul nu poate participa la o nouă judecare a cauzei atît în primă instanţă, cit şi pe cale ordinară sau extraordinară de atac şi urmează a fi recuzat şi în cazul în care a mai participat în calitate de judecător la examinarea aceleiaşi cauze în primă instanţă, pe cale ordinară sau extraordinară de atac, precum şi în cazul participării ca judecător de instrucţie. Această prevedere nu se extinde asupra membrilor Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie, precum şi asupra judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie la rejudecarea cauzelor în baza hotărîrii Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie.
(4) Dispoziţiile privind cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin.(2) pct.5) şi la alin.(3) nu se aplică judecătorului de instrucţie şi judecătorului instanţei de recurs care judecă recursul împotriva hotărîrii privind măsura preventivă.

Articolul 34. Abţinerea sau recuzarea judecătorului
(1) În cazul în care există circumstanţe prevăzute la art.33, judecătorul este obligat să facă declaraţie de abţinere de la judecarea cauzei.
(2) Pentru aceleaşi motive, judecătorul poate fi recuzat şi de către părţile în proces. Recuzarea trebuie să fie motivată şi poate fi propusă, de regulă, înainte de începerea cercetării judecătoreşti. Cererea de recuzare poate fi făcută mai tîrziu numai în cazurile dacă cel care face propunerea de recuzare a aflat motivul recuzării abia după începerea cercetării judecătoreşti.
(3) Recuzarea anticipată a judecătorilor care încă nu participă la judecarea cauzei date, precum şi a judecătorului sau completului de judecată care soluţionează cererea de recuzare, nu se admite, însă argumentele cererii de recuzare pot fi invocate în apel sau, după caz, în recurs împotriva hotărîrii în fond.
(4) În cazul în care cererea de recuzare se înaintează în mod repetat cu rea-credinţă şi în mod abuziv, cu scopul de a tergiversa procesul, de a deruta judecata sau din alte intenţii răuvoitoare, instanţa care soluţionează cauza poate aplica faţă de persoana vinovată o amendă judiciară în condiţiile prezentului cod.

Articolul 54. Abţinerea sau recuzarea procurorului
(1) Procurorul nu poate participa la desfăşurarea procesului în cauza penală:
1) dacă există cel puţin una din circumstanţele indicate în art.33, care se aplică în mod corespunzător;
2) dacă el nu poate fi procuror în baza legii sau a sentinţei instanţei de judecată.
(2) Faptul că procurorul a participat la exercitarea urmăririi penale, a condus sau a controlat acţiuni de procedură penală sau a reprezentat învinuirea în faţa instanţei de judecată nu constituie o piedică pentru participarea lui ulterioară la judecarea aceleiaşi cauze penale.
(3) În cazul în care există motivele prevăzute în alin.(1), procurorul este obligat să facă declaraţie de abţinere de la participare în cauza respectivă.
(4) Pentru aceleaşi motive, procurorul poate fi recuzat şi de către ceilalţi participanţi la proces în cauza respectivă, investiţi cu asemenea drept prin prezentul cod.
(5) Abţinerea sau recuzarea procurorului se soluţionează:
1) în cursul urmăririi penale – de către procurorul ierarhic superior, iar în privinţa Procurorului General – de către un judecător al Curţii Supreme de Justiţie;
2) în cursul judecării cauzei – de către instanţa respectivă.
(6) Hotărîrea asupra recuzării nu este susceptibilă de a fi atacată.

Servus

15 octombrie 2018