Как моему дяде унаследовать имущество сестры?

5 februarie 2019 14

Как моему дяде унаследовать имущество сестры? Какие документы нужны? Сестра умерла в Кишинёве, дядя проживает в России. Я могу получить и распечатать все документы, юрист ведёт документацию на квартиру.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna,
întrebarea aceasta deja ați oferito inclusiv și în privat, fiind scris care sunt actele, care e problema?
de procedura de moștenitre se ocupă exclusiv notarul!
din cîte ați menționat, nu a fost trecut termenul de 6 luni pentru acceptarea succesiunii, astfel, adresațivă la notar.
dacă unchiul se află în Russia, vă poate întocmi... mai detaliat o procură să va ocupați dumneavoastră.
Actele necesare
buletin persoana ce moștenește
certificat deces
certificat de naștere a celui decedat,
acte care confirmă dreptul de proprietate a persoanei decedate
extras de la cadastru și evaluare.

în caz că nu sunt bunuri care ar constitui masa succesorală, sau urmează a definitiva careva formalități, notarul va elibera moștenitorului un certificat de calitate de moștenitor, care va oferi posibilitatea de a definitiva acțiunile aflate po rol, sau strînge tot pachetul de documente necesar.
Dacă aveți deja un jurist care se ocupă de situație, care este necesitatea de a întreba iarăși și iarăși?
ce anume nu ați înțeles?

5 februarie 2019