Кредит

29 martie 2019 34

Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, могут ли мою задолженность по кредиту взыскать с моего мужа?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
atît timp cît sunteți căsătoriți, sau aveți bunuri care nu au fost partajate în timpul căsătorie sau după desfacerea căsătoriei, toate bunurile se consideră comune, fiind posibil a fi urmărite în proporțiea ce vă aparține.
Totodată, depinde cînd ați obținut creditul, pînă sau în timpul căsătoriei, pentru ce nevoi a... mai detaliat fost contractat(personale sau de familie), totul este relativ.

Codul Familiei
Articolul 24. Urmărirea bunurilor soţilor
(1) Fiecare soţ răspunde pentru obligaţiile proprii cu bunurile proprietate personală şi cu cota-parte din proprietatea în devălmăşie, care poate fi determinată de către instanţa judecătorească la cererea creditorului.
(2) Soţii răspund cu întreg patrimoniul lor pentru obligaţiile care au fost asumate în interesul familiei, fie şi numai de unul dintre ei, precum şi pentru repararea prejudiciului cauzat ca urmare a săvîrşirii de către ei a unei infracţiuni, dacă prin aceasta au sporit bunurile comune ale soţilor.

30 martie 2019