La câți metri de un bloc locativ poate fi amplasată o șosea?

5 martie 2023 16

Bună ziua. La câți metri de un bloc locativ poate fi amplasată o șosea?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua.
Legea nr. 509 din 22-06-1995 drumurilor nu reglementează distanța respectivă. nici Legea nr. 835 din 17-05-1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului.
Fiecare caz e individual. De obicei în planul urbanistic realizat pentru construcția blocului respectiv s-a indicat linia roșie care nu poate fi încălcată.
Puteți solicita documentaţia de urbanism şi... mai detaliat amenajare a teritoriului a blocului locativ, unde sunt indicate toate datele respective.

Articolul 598. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii
(1) Orice construcție, lucrare sau plantație se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau regulamentul de urbanism, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.

(2) Arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie sădiţi la distanţa stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului, dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar.

(3) În caz de nerespectare a distanţei prevăzute la alin.(1) şi (2), proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară demolarea construcției sau scoaterea ori tăierea la înălţimea cuvenită a arborilor, plantaţiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sînt ridicate.

6 martie 2023