La ce constructii se cere permisiunea vecinilor?

24 februarie 2020 73

Vreau sa construiesc un bloc locativ de 3 etaje pe un teren de 7 ari. Pentru aceasta constructie se cere permisiunea vecinilor sau nu? Sau cand se cere permisiunea vecinilor si cand nu?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
Legea nu prevede necesitatea obținerii acordului vecinilor cu a coproprietarilor.
Din păcate, primăria pentru obținerea autorizației, poate solicita obligatoriu acordul vecinilor, e abuziv acest capitol.

24 februarie 2020
Andrei Domenco
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Legea nr. 835 din 1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriale reglementează urmatoarele:

Art.27.- Consultarea populaţiei se face anterior aprobării tuturor categoriilor de planuri urbanistice şi de planuri de amenajare a teritoriului, cu excepţia planului de amenajare a teritoriului naţional şi a planurilor urbanistice de detaliu care nu afectează domeniul... mai detaliat public.
Art.28. - Afişarea înştiinţării la sediul autorităţii administraţiei publice locale şi punerea proiectului documentaţiei la dispoziţia populaţiei pentru consultare şi dezbatere publică sînt obligatorii.
Art.29 . - (1 ) Consultarea populaţiei se desfăşoară diferenţiat , în funcţie de volumul şi de importanţa documentaţiei, în conformitate cu regulamentul elaborat de autoritatea administraţiei publice centrale pentru urbanism şi amenajare a teritoriului şi aprobat de Guvern. În regulament se stabileşte şi procedura de modificare a documentaţiei în conformitate cu rezultatele dezbaterii publice.
(2) Răspunderea pentru consultarea populaţiei revine autorităţilor administraţiei publice locale respective.
(3) Cheltuielile legate de procedura de consultare a populaţiei sînt suportate de aceleaşi fonduri din care se finanţează elaborarea documentaţiei respective.

24 februarie 2020
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Cele enunțate de coleg țin de condițiile de aprobare a categoriilor de planuri urbanistice. Pe scurt, cînd urmează a fi introduse modificari în plan urbanistic inițial aprobat de APL.
La etapa de obținere certificat de urbanism sau autorizație de construcție, se aplica prevederile legii 163 privind autorizarea lucrărilor în considerație, astfel... mai detaliat la art 3 (eliberare certificat de urbanism) și art. 12(autorizație de construcție) nu există obligația de a obține acordul vecinilor.

25 februarie 2020