La cumpărarea unui teren agricol, ce acte trebuie să aiba vânzătorul la notar (vânzătorul este SRL)

9 ianuarie 2019 45

Vreau sa cumpar un teren agricol de la un vânzător SRL. Vreau sa stiu ce acte trebuie sa aiba vanzatorul la notar. Mersi anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Actele necesare la încheierea Contractului de Vânzare-Cumpărare la care este parte un vânzător persoană juridică sunt:
1. Extrasul complet eliberat de Agenția Servicii Publice (în trecut Camera Înregistrării de Stat)
2. Certificatul de Înregistrare al societății comerciale – vânzător (dacă i s-a eliberat)
3. Statutul societății comerciale – vânzător
4. Buletinul de identitate, fișa de atașament a administratorului... mai detaliat societății comerciale – vânzător
5. Convocarea adunării generale extraordinare a societății comerciale în scopul adoptării deciziei privind comercializarea bunului imobil în cauză – vânzător
6. Proces – verbal al adunării generale extraordinare a membrilor asociați ai societății comerciale (vânzător) privind adoptarea deciziei de a vinde bunul imobil la prețul de XXXX EURO/MDL/USD – vânzător
7. Extras eliberat de Oficiul Cadastral privitor bunul imobil – vânzător
8. Certificat eliberat de Oficiul Cadastral Teritorial privind valoarea bunului imobil - vânzător
9. Certificatul eliberat de Direcția de Administrare Fiscală privind lipsa datoriilor față de buget privind plata impozitelor pentru bunul imobil - vânzător
10. Actul juridic în baza căruia Vânzătorul a dobândit dreptul de proprietate asupra acestui bun imobil – vânzător
11. Procura cu drepturile respective expres indicate în aceasta dacă, vânzătorul este reprezentat de către o altă persoană decât administratorul Societății Comerciale.

10 ianuarie 2019