La modul practic, poate o persoana păgubită sa se adreseze asiguratorului, cu care are încheiat contract de asigurare de bunuri, pentru recuperarea prejudiciului?

31 iulie 2017 41

Art. 22 din Lege cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule 414/22.12.2006, stabileste ca:
(12) În cazul cînd persoana păgubită se adresează asigurătorului cu care are încheiat contract de asigurare de bunuri pentru recuperarea prejudiciului, constatarea avariilor, soluţiile tehnologice adoptate, evaluarea şi stabilirea despăgubirilor vor fi opozabile asigurătorului de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, în limita prevederilor prezentei legi, dacă asigurătorul de bunuri a respectat procedura de invitare a asigurătorului de răspundere civilă auto prevăzută la alin.(121).
(121) Asigurătorul care are încheiat contract de asigurare de bunuri cu persoana păgubită este obligat să invite la procesul de constatare a pagubei persoana vinovată şi asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, probînd invitaţia printr-un înscris justificativ. Neprezentarea asigurătorului de răspundere civilă auto al persoanei vinovate la data şi locul stabilit nu împiedică asigurătorul de bunuri să constate pagubele ce vor fi opozabile asigurătorului de răspundere civilă auto absent de la procesul de constatare.
(13) Întru respectarea prevederilor alin.(12), asigurătorul de bunuri al persoanei păgubite recuperează despăgubirea de asigurare plătită acesteia de la asigurătorul de răspundere civilă auto al persoanei vinovate, în limitele stabilite de prezenta lege pentru unul şi acelaşi accident.

Deci intrebarea cu multe semne de intrebare!!!
La modul practic, poate o persoana păgubită sa se adreseze asigurătorului cu care are încheiat contract de asigurare de bunuri pentru recuperarea prejudiciului?
Deoarece personal m-am adresat asigurătorului cu care am încheiat contract de asigurare de bunuri pentru recuperarea prejudiciului, insa am primit raspuns, din care rezulta ca umeaza sa ma adresez la asiguratorul persoanei care a fost recunoscuta vinovata pentru despagubiri.
In practica ati intilnit aplicarea alin. (22) din art. 22 al Legii sus-mentionate?
Multumesc anticipat pentru pluraritate de raspunsuri.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună ziua,

Se întâmplă mai rar acest lucru în practică deoarece acest proces este de lungă durată dacă se urmăresc toți acești pași, în esență asigurătorul dvs fiind axat mai mult pe despăgubirea persoanelor prejudiciate de către dvs.

Vă sugerez să vă adresați la asigurătorul persoanei recunoscute vinovate pentru a fi despăgubit... mai detaliat deoarece este un proces mai de scurtă durată în care nu există vri-un impediment în acest sens de a nu vă despăgubi iar corelativ asigurătorul persoanei vinovate fiind chiar obligat la plata prejudiciului cauzat dvs.

31 iulie 2017
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună ziua!

1.) În general, norma respectivă este obligatorie pentru asigurătorul d-voastă doar dacă este înserată expres în contractul de asigurări de bunuri.
2.) În contract poate să fie înserat alternativ norma dată sau obligația d-voastră de a vă adresa direct asigurătorului de răspundere civilă auto obligatorie, pentru că legea nu interzice... mai detaliat stipularea unei asemnea clauze.
3.) Dacă vă aflați în situația descrisă la pct.1), d-voastră puteți informa cu privire la acest fapt asigurătorul d-voastră, iar dacă acesta refuză - depuneți cerere de chemare în judecată privind încasarea fortțată a despăgubirii de asigurare în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea privind răspunderea obligatorie civilă pentru pagube produse de autovehicule.
Iar dacă vă aflați în situația decrisă la pct.2), atunci asigurătorul d-voastră are dreptate și urmează să vă adresați la asigurătorul persoanei vinovate, iar dacă și el refuză - soluția este identică (încasarea pe cale judiciară a despăgubirii de asigurare).

Succese!

31 iulie 2017