La privatizarea apartamentului au participat 4 persoane

1 iulie 2017 203

A fost privatizat un apartament la care au participat 4 persoane. Proprietarul doreste sa vinda apartamentul. Pentru a vinde este necesar neaparat acordul acestor 4 persoane? Fiindca, o persoana din aceste 4, nu a locuit niciodata in acest apartament si nici nu a fost la evidenta dar cere o parte din apartament. Cum se procedeaza in acest caz? Va multumim.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

este obligatoriu acordul lor , locatarii pina la privatizare obtin dreptul de proprietate pe cote-parti egale !

2 iulie 2017
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Trebuie să verificaţi cine la moment este înscris ca proprietar al imobilului în registrul bunurilor imobile (Oficiul Cadastral Teritorial). Imobilul nu poate fi altfel vândut decât cu acordul tuturor celor înscrişi ca proprietari.
Dacă unul refuză, oricare coproprietar se poate adresa cu o acţiune în instanţa de judecată... mai detaliat cerând partajul prin vânzarea imobilului şi distribuirea preţului.
*****
Articolul 361. Modul de împărţire a bunului proprietate comună pe cote-părţi
(1) Împărţirea bunului proprietate comună pe cote-părţi se face în natură, proporţional cotei-părţi a fiecărui coproprietar.
(2) Dacă bunul proprietate comună pe cote-părţi este indivizibil ori nu este partajabil în natură, împărţirea se face prin:
a) atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în favoarea unui ori a mai multor coproprietari, la cererea lor;
b) vînzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere, la licitaţie şi distribuirea preţului către coproprietari proporţional cotei-părţi a fiecăruia dintre ei.
(3) În cazul în care unui dintre coproprietari îi este atribuită o parte reală mai mare decît cota sa parte, celorlalţi coproprietari li se atribuie o sultă.
(4) Împărţirea se efectuează în modul stabilit de lege.
(5) Părţile reale stabilite de instanţă de judecată pot fi distribuite prin tragere la sorţi, după caz.

__________
Legile Republicii Moldova
1107/06.06.2002 Codul civil. Cartea a doua - Drepturile reale (art.284-511) //Monitorul Oficial 82-86/661, 22.06.2002

2 iulie 2017