Leasing financiar

23 noiembrie 2018 42

Am un contract de leasing pe care vreau sa-l termin si planific sa rambursez suma totala inainte de termen. Cand mi-au facut recalcul, s-a primit o suma mai mare. Este stabilit un procent lunar de 4%, contractul e facut pe 12 luni, eu am achitat 5 luni. Dar este graficul achitarilor, unde sunt stabilite suma principala + dobanda, care sunt puse uniform, adica primele luni suma principala e mai mica iar dobanda e mai mare. Respectiv, cand au facut recalculul, a iesit ca eu am restituit companiei suma principala mai putin, insa practit 80% din dobanda. E corect sa resttui suma pe care mi-o indica ei dupa recalcul sau trebuie sa fie un recalcul corect unde dobanda sa fie pusa corect pe 5 luni si eliminata din suma finala?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Maria Ciornenchi
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte domenii

Codul civil, art. 586. Prioritatea plăţilor efectuate de debitor
(1) În cazul în care debitorul datorează creditorului mai multe prestaţii similare, iar suma plătită nu este suficientă pentru stingerea tuturor datoriilor, se stinge datoria pe care o indică debitorul în momentul efectuării plăţii. Dacă debitorul nu... mai detaliat face o astfel de precizare, se stinge datoria care a ajuns prima la scadenţă.
(2) În cazul în care creanţele au devenit scadente concomitent, se stinge în primul rînd datoria a cărei executare este mai împovărătoare pentru debitor. Dacă creanţele sînt la fel de împovărătoare, se stinge mai întîi creanţa care oferă creditorului garanţia cea mai redusă.
(3) Dacă nici unul din criteriile propuse la alin.(1) şi (2) nu pot fi aplicate, plata se impută tuturor obligaţiilor proporţional.
(4) Cu sumele plătite de debitor, în cazul în care sînt insuficiente pentru acoperirea integrală a datoriei scadente, se acoperă în primul rînd cheltuielile de judecată, pe urmă dobînzile şi alte obligaţii de plată şi, la urmă, obligaţia principală (capitalul).

23 noiembrie 2018
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Sergiu,
Contractul dr leasing financiar se supune regulilor juridice stabilite in Legea privind contractele de credit cu consumatorii.
Vedeti ce prevede art. 20 din acea Lege:

Articolul 20. Rambursarea anticipată

(1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să-şi stingă în totalitate sau în parte obligaţiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În... mai detaliat acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constînd în dobînda şi costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

(2) În cazul rambursării anticipate a creditului, creditorul este îndreptăţit la o compensaţie rezonabilă şi justificată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipată a creditului, cu condiţia ca rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobînzii aferente creditului este fixă. O astfel de compensaţie nu poate fi mai mare de:

a) 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi rezilierea convenită a contractului de credit este mai mare de un an;

b) 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit nu este mai mare de un an.

(3) Nu se solicită o compensaţie pentru rambursare anticipată în cazul în care:

a) rambursarea a fost realizată ca urmare a executării unui contract de asigurare care are drept scop asigurarea riscului de neplată;

b) contractul de credit este acordat sub forma unei facilităţi de tip “descoperit de cont” (overdraft); sau

c) rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobînzii aferente creditului nu este fixă.

(4) Orice compensaţie nu depăşeşte cuantumul dobînzii pe care consumatorul ar fi plătit-o în perioada dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit.

***
Cu alte cuvinte, la rambursare anticipată, nu se plătește dobândă care trebuia să fie plătită ca și cum contractul avea să dureze pe toată perioada indicată în contract. Se rambursează doar soldul capitalului imprumutat (creditul initial minus ratele proncipalului deja achitate), dacă rata dobânzii nu este fixă.

25 noiembrie 2018