Legate de de întoarcerea banilor pe concediale in caz de eliberare

21 iulie 2023 5

Buna ziua. Am fost angajat pe 15 noiembrie 2018, iar intre 19 iunie si 21 iulie 2023 am fost in concediu. Pe 10 iulie am scris cerere de eliberare . Acum angajatorul imi cere sa intorc o parte din concediale. Mi-au spus ca concediul se da in avans (nu am lucrat anul deplin) si daca nu intorc banii ceruti, ma vor da in judecata. Sint obligat sa intorc suma vizata?

Jurist comments 2

Download discussion
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
trebuie să restituiţi concedialele pentru concediu folosit în avans.
Dar angajatorul are dreptul să reţină această sumă din ultimul salariu.
Articolul 148. Reţinerile din salariu
(4) În caz de eliberare a salariatului înainte de expirarea anului de muncă în contul căruia el a folosit deja concediul, angajatorul îi poate reţine din salariu... mai detaliat suma achitată pentru zilele fără acoperire ale concediului. Reţinerea pentru aceste zile nu se face dacă salariatul şi-a încetat sau suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit.e), art.78 alin.(1) lit.d), art.82 lit.a) şi i), art.86 alin.(1) lit.b)-e) şi u), în caz de pensionare sau înmatriculare la o instituţie de învăţămînt conform art.85 alin.(2), precum şi în alte cazuri prevăzute de contractul colectiv sau cel individual de muncă ori prin acordul scris al părţilor.

22 iulie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Referitor la concediu neplătit pentru o durată de pînă la 120 zile anual.
Angajatorul nu e obligat să vă ofere acest concediu.
Codul muncii prevede:
Articolul 120. Concediul neplătit

(1) Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimţămîntul angajatorului, un concediu neplătit... mai detaliat cu o durată de pînă la 120 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre).

(2) Unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil cu dizabilităţi), părinţilor singuri necăsătoriţi care au un copil de aceeaşi vîrstă li se acordă anual, în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit cu o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Acest concediu poate fi alipit la concediul de odihnă anual sau poate fi folosit aparte (în întregime sau divizat) în perioadele stabilite de comun acord cu angajatorul.

23 iulie 2023