Legea insolvabilității

21 februarie 2019 17

Pe rol la judecatorie se află dosarul în procedura insolvabilității - cerere de validare a popririi. În speța data, e posibil de înaintat cerere reconvențională conform procedurii civile? Mulțumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Valentin Ciuric
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua! Doamna Angela,

1. În procedura de insolvabilitate terțul poprit nu este în drept să înainteze cerere reconvențională în baza prevederilor Codului de procedură civilă. Acțiunea reconvențională (pretenția) poate fi înaintată doar în instanța de drept comun.
2. Dacă va fi înaintată o astfel de cerere, instanța de insolvabilitate va dispune... mai detaliat restituirea acesteia în temeiul art. 170 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură civilă, întrucât instanța nu este competentă să judece cauza.
3. Totuși, în temeiul art. 126 alin. (10) din Legea insolvabilității, terţul poprit poate opune creditorului urmăritor toate excepţiile şi mijloacele de apărare pe care le-ar putea opune debitorului în măsura în care ele se întemeiază pe o cauză anterioară popririi.

Cu respect,
Valentin Ciuric, Avocat
Te.: 067 699 599

21 februarie 2019