Legea Nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul MAI

22 ianuarie 2019 155

Legea Nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, și anume articolul 40 alin. 6. Ce presupune acest articol până la modificarea din 26/07/18 și după modificare?

nemodificat:
(6) Concediul de maternitate și concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani inclusiv al soției funcționarului public cu statut special, aflată la întreținerea acestuia, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani şi concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de o maladie oncologică sau are o dizabilitate pentru afecţiuni intercurente se acordă funcţionarilor publici cu statut special conform dispoziţiilor generale.
modificat:
(6) Concediul de maternitate, inclusiv pentru soția funcționarului public cu statut special aflată la întreținerea acestuia, concediul medical, concediul paternal, concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani și concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 18 ani care suferă de o maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecțiuni intercurente se acordă funcționarilor publici cu statut special conform dispozițiilor generale.
[Art.40 al.(6) în redacția LP184 din 26.07.18, MO336-346/07.09.18 art.567; în vigoare 01.01.19].
și anume mă interesează daca pot ca fiind functionar public cu statul special a MAI, soția ne fiind angajată în cimpul muncii, să beneficiez de indemnizație pentru copil cu vârsta de până la 3 ani, totodată să lucrez în regim normal și să beneficiez și de salariu. Mi s-a explicat că până la modificare era posibil, iar după modificare pot doar să aleg ori serviciu cu salariu, ori concediu de 3 ani cu indemnizație.