Legea privind constructia la casa pe pamant

11 septembrie 2019 21

Buna ziua! Locuim în casă pe pămînt în Durlești. Vecinul s-a apucat să facă un sarai la distanța de 60 cm de hotarul între ogrăzi. Face gălăgie. Spuneți, vă rog, ce zice legislația în privința dată. Care e distanța minimă de construcție, orele de lucru (de la care oră și până la care are voie să facă zgomot), respectarea liniștii în orele de amiază? Menționez că avem 2 copii mici și deja m-am săturat de gălăgia asta care durează deja de aproape o lună. Vă mulțumesc din suflet pentru răspuns!!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună!

1. Codul civil al RM prevede următoarele privitor la distanța minima necesară:
Articolul 598. Distanţa pentru construcţii, lucrări şi plantaţii
(1) Orice construcție, lucrare sau plantație se poate face de către proprietarul terenului numai cu respectarea unei distanțe minime de 60 de cm față de linia de hotar,... mai detaliat dacă nu se prevede altfel prin lege sau regulamentul de urbanism, astfel încît să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin.
(2) Arborii, cu excepţia celor mai mici de doi metri, a plantaţiilor şi a gardurilor vii, trebuie sădiţi la distanţa stipulată de lege, de regulamentul de urbanism sau de obiceiul locului, dar care să nu fie mai mică de 2 metri de linia de hotar.
(3) În caz de nerespectare a distanţei prevăzute la alin.(1) şi (2), proprietarul vecin este îndreptăţit să ceară demolarea construcției sau scoaterea ori tăierea la înălţimea cuvenită a arborilor, plantaţiilor ori gardurilor pe cheltuiala proprietarului terenului pe care acestea sînt ridicate.

Dacă este vorba de Municipiul Chișinău vedeți REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL ORAŞULUI CHIŞINĂU

2. Codul contravențional al RM prevede următoarele referitor la răspunderea pe care și-o asumă persoana care execută lucrări de construcție:
Articolul 357. Tulburarea liniştii
(1) Tulburarea liniştii în timpul nopţii, de la ora 22 pînă la ora 7, inclusiv prin cîntare cu voce ridicată, semnalizare acustică, folosire cu intensitate auditivă a aparatajului audiovizual în locuinţe sau în locuri publice, alte acţiuni similare,
se sancţionează cu amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Efectuarea lucrărilor de reconstrucţie sau a altor lucrări, însoţite de zgomot, în încăperile din blocurile locative de la ora 18 pînă la ora 8
se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

12 septembrie 2019