Lichidare intreprindere individuala

8 noiembrie 2018 94

Buna seara! Am deschis o intreprindere individuala in 2016 si nu am activat deloc. Am primit scrisoare (instiintare de la CNAM) in noiembrie 2018 ca am datorie la CNAM pentru 2016 si 2018 in suma totala de aproximativ 10-12 mii lei. Nu o pot lichida din cauza unor datorii de pe pereti. Si primesc peste 2 ani instiintare ca pentru fiecare zi neachitata a datoriilor se adauga 0,1% din suma datoriei. Se poate prin judecata de anulat datoria din 2016 (poate chiar de lichidat intreprinderea)?
P.S. sa primesti peste 2 ani prima instiintare ca ai o datorie care deja de 2 ani creste (fara sa stii de asta) este o incorect!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

In cazul in care sunteti in incapacitate de plată, puteti depune o cerere introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate, în condițiile Legii insolvabilității.
///Lichidarea benevolă este condiționată de achitarea mai întâi a datoriilor.

9 noiembrie 2018
Igor Popa
  • Avocat
  • Dreptul afacerilor

Cu privire la întrebarea dvs. vă rugăm să găsiți următorul răspuns:

Potrivit pct. 1. lit. b) din Anexa nr. 2 la Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, fondatorii de întreprinderi individuale (dacă sunt pesoane fizice neangajate, cu domiciliul în... mai detaliat Republica Moldova) au obligația să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă (se asigură în mod individual). Prin urmare, dacă sunteți fondator al unei întreprinderi individuale și nu ați fost angajată în câmpul muncii în anii 2016 și 2018 sunteți obligat să achitați prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în mod individual.

Totodată, în conformitate cu art. 30 alin. (1) din Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală atrage după sine calcularea unei majorări de întîrziere în proporţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere. Prin urmare, Compania Națională de Asigurări în Medicină este întreptățită să perceapă o majorare de întârziere în cuantum de 01,% pe zi din suma datoriei până în ziua efectuării plății.

Cu privire la încetarea calității de întreprinzător individual, atunci potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, activitatea întreprinzătorului individual încetează la cererea întreprinzătorului individual în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional conform datelor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informaţional automatizat “Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului. Astfel, pentru a radia întreprinderea individuală fondată de dvs. din Registrul de stat a întreprinzătorilor individuali este necesar ca să nu existe datorii față de bugetul public național (înclusiv față de fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală).

În plus, în ipoteza în care sunteți de părerea că această decizie este neîntemeiată sau ilegală/abuzivă aveți drept să contestați decizia Companiei Naționale de Asigurări în Medicină în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


Pentru mai multe detalii puteți apela la Serviciul Suport Clienți la nr. (22) 22 44 88

9 noiembrie 2018