Litigiu privind remunerarea avocatului

18 mai 2017 53

In urma unui contract semnnat avocatul urma sa fie remunerat pe ora pentru serviciile sale. In nota de plata a introdus niste calcule vadit exagerate si chiar servicii pe care nu le-a prestat. Comisia pentru Etica si Disciplina mi-a oferit raspuns in scris in care zic ca nu e de competenta lor. Un alt avocat la care m-am adresat pentru a depune actiunea civila mi-a oferit raspuns in scris care zice ca nu este in competenta unui avocat sa aprecieze serviciile acordate si calitatea lor de alt avocat si ca sunt in drept sa ma adresez la respectiva Comisie. Care e solutia?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Alexandru Ţurcan
  • Avocat
  • Dreptul afacerilor

http://lex.justice.md/md/338035/
Art. 53(5) al Statutului profesiei de avocat
"(5) La cererea oricăreia dintre părţi, contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile se soluţionează de către decanul baroului, prin decizie motivată, după audierea părţilor."
Pentru a afla la care barou se atriibuie avocatul si cine este decanul - contactati www.uam.md.

19 mai 2017