Locatiune pe 3 ani

24 martie 2020 35

Buna ziua. Vreau sa ofer in chirie un bun imobil pe 1 an cu posibilitatea prelungirii, insa chiriasul insista asupra termenului de 3 ani. Care pot fi capcanele acestei conditii puse de el?

Comentariile juriștilor 5

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Bună ziua Natalia,

Cel mai probabil chiriașul dorește să se asigure că va avea loc de trai pe o perioadă mai mare.

Dar legea vă oferă mecanisme pentru a rezoluționa contractul de locațiune. În așa mod, chiar și dacă termenul este de 3 ani, Dvs o să puteți scapa de chiriașul... mai detaliat problematic. Astfel, Locatorul este în drept să ceară rezoluțiunea locațiunii dacă locatarul:
a) nu foloseşte bunul închiriat la destinaţie sau în conformitate cu prevederile contractului;
b) admite intenţionat sau din culpă înrăutăţirea stării bunului ori creează un pericol real pentru o asemenea înrăutăţire;
c) nu plăteşte chiria pe parcursul a 3 luni după expirarea termenului de plată dacă în contract nu este prevăzut altfel;
d) încheie un contract de sublocaţiune fără acordul locatorului.

Vă sfătui să faceți un act de inventariere și de predare-primire, prin care să stabiliți starea bunului pînă la darea în chirie. Astfel dacă starea se înrăutățește atunci aveți un temei în plus să rezoluționați contractul.

La fel, puteți stabili și alte temeiuri de rezoluționare a contractului de chirie pentru ca să vă asigurați că o să puteți liber scapa de chiriaș. Or, legea permite acest lucru.

24 martie 2020

Multumesc. Stiu ca anterior contractele incheiate pe un termen mai mare de 3 ani se inregistrau la Cadastru, respectiv si locatarul figura ca posesor a bunului.

24 martie 2020
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Codul civil prevede notarea contractului de locațiune în Registru indiferent de termen. Art. 435 alin.(2) pct.2.

24 martie 2020

Multumesc de raspuns!

24 martie 2020
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Cu plăcere

24 martie 2020