Lot de pamint sub linie de tensiune inalta

26 mai 2017 26

Buna seara. Am lucrat la primarie ani la rind si mia oferit un lot de pamint de 6 ari dintre care mia facut documente numai pe 4 din motiv ca celelalte doua erau sub linie de tensiune inalta.dar cele doua mi sau oferit in folosinta fara nici un document,mia permis sa ma ingradesc miam pus gard de plasa cum se permite ca din caz de ceva cei de la union fenosa sa poata intra la pilon.peste ceva timp sa schimbat primarul si intro zi a venit un om si mia prezentat acte pe lotul de pamint adica acele doua sote care sunt sub linie de tensiune inalta si mia demolat gardul fara vreun document de la judecata si sia construit casa de locuit sub liniile de tensiune inalta.mia smuls copacii care erau mai bine de 9 ani roada care o aveam si tot asa mai departe. Rog sa ma informati ce pot face in cazul dat.si ma intereseaza cum i sa oferit documente pe lotul care se afla sub linie de tensiune inalta si dupa lege ar trebui sai apartina la mold electro.Merci.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Levitschii Iurii
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil

Bună ziua. Dvs. aveți dreptul de proprietate doar asupra celor 4 ari (confirmat prin acte). Dacă persoana în cauză are dreptul de proprietate asupra acestor 2 ari (acte în regulă) atunci drebuie să demonstrați că a obținut ilegal acest drept. Desigur puteți acționa în judecată dar .......(resursele financiare, timp, etc.)
Cod... mai detaliat civil R.M.
Articolul 320. Modurile de dobîndire a dreptului de
proprietate
(1) Dreptul de proprietate asupra unui bun nou, realizat de persoană pentru sine se dobîndeşte de către aceasta dacă legea sau contractul nu prevede altfel.
(2) Dreptul de proprietate se poate dobîndi, în condiţiile legii, prin ocupaţiune, act juridic, succesiune, accesiune, uzucapiune, precum şi prin hotărîre judecătorească atunci cînd aceasta este translativă de proprietate.
(3) În cazurile prevăzute de lege, proprietatea se poate dobîndi prin efectul unui act administrativ.
(4) Prin lege se pot reglementa şi alte moduri de dobîndire a dreptului de proprietate.
Articolul 332. Uzucapiunea imobiliară
(1) Dacă o persoană, fără să fi dobîndit dreptul de proprietate, a posedat cu bună-credinţă sub nume de proprietar un bun imobil pe parcursul a 15 ani, aceasta devine proprietarul bunului respectiv.
(2) Dacă un bun imobil şi drepturile asupra lui sînt supuse înregistrării de stat, dreptul de proprietate se dobîndeşte în temeiul alin.(1) din momentul înregistrării.

5 iunie 2017