Lot pomicol

29 noiembrie 2018 35

Buna ziua! Am asa o intrebare: doresc sa cumpar un lot pomicol cu o casa construita pe teren. Ce acte trebuie sa prezinte proprietarul? Si in general, este permisa constructia unei case de locuit pe astfel de teren? Va multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Vedeti Legea http://lex.justice.md/md/374584/:
Art. IV. – (1) Terenurile întovărășirilor pomicole incluse în intravilanul localității, conform prezentei legi, se consideră terenuri destinate construcțiilor. Statutul terenurilor respective (private sau care urmează a fi supuse vînzării-cumpărării conform legislației în vigoare) se echivalează cu statutul terenurilor atribuite pentru case, anexe gospodărești şi... mai detaliat grădini.
(2) Prin derogare de la Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, construcțiile existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, amplasate pe loturile de pămînt repartizate din terenurile atribuite întovărășirilor pomicole, incluse în intravilanul localității, sînt supuse recepției în conformitate cu regulamentul aprobat de către Guvern.
****
„În baza hotărîrii adunării generale, adoptată cu votul majorității membrilor întovărășirii pomicole, consiliul local al unității administrativ-teritoriale poate include, prin decizia sa, terenurile întovărășirii pomicole în intravilanul localității respective, cu respectarea normelor de urbanism și a cerințelor specifice, stabilite de către Guvern.”
***
trebuie sa vedeti daca a fost sau nu inclusi in intravilan. Actele pot fi verificate la autoritatea publica locala (Decizia Consiliului).
***

29 noiembrie 2018