Lot pomicol

12 martie 2021 21

Buna ziua. Am în proprietate un lot pomicol și doresc să construiesc un depozit. Pot sa deschid o afacere pe acest lot pomicol?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna dl. Vasile, de o dată DVS trebue să schimbați structura lotului, săl faceți sub construcție. Acest lucru îl fac în baza Hotărîrei Guvernului, dar e scump, cît trebue de văzut.

13 martie 2021
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
În cazul dumneavoastră, dacă e proprietate privată urmează să vă adresați la administrația publică locală vedeți art.
Articolul 71. Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole

Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole, cu excepţia categoriilor de terenuri prevăzute la art. 72 al prezentului Cod, se aprobă:

prin hotărîre a Guvernului – pentru terenul agricol proprietate a statului, cu... mai detaliat avizul consiliului unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi pe al cărei teritoriu se află terenul;

prin decizie a consiliului unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea și, respectiv, prin hotărîrea Adunării Populare a Găgăuziei în a căror proprietate se află terenul agricol;

prin decizie a consiliului unității administrativ-teritoriale de nivelul întîi pe al cărei teritoriu se află terenul proprietate a persoanei fizice sau juridice, în temeiul cererii proprietarului.

Schimbarea destinaţiei terenurilor agricole se realizează conform procedurii prevăzute în regulamentul aprobat de Guvern.

aici un ghid bun http://www.parajurist.md/assets/site/files/Schimbarea_destinat%CC%A6iei_terenurilor.pdf

13 martie 2021