Lucrez in ture de 12 ore si aproape nu am timp liber

1 iunie 2017 243

Cit de legal este actiunea sefului in cazul cind lucrez in ture de 12 ore, adica: lucrez in 4 ture in zi 12 ore, apoi a doua zi in noapte 12 ore si ies la 2 zile libere, dar din pacate nu am parte de odihna dar sunt iarasi chemat la munka pe diferite motive, si cind cer liber pentru timpul meu lukrat din ziua libera nu se da.... ce pot eu intreprinde? ms.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Diana Conea
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Art. 101 Codul Muncii RM stabileste munca in schimburi.
(1) Munca în schimburi, adică lucrul în 2, 3 sau 4 schimburi, se aplică în cazurile cînd durata procesului de producţie depăşeşte durata admisă a zilei de muncă, precum şi în scopul utilizării mai eficiente a utilajului, sporirii... mai detaliat volumului de producţie sau de servicii.
(2) În condiţiile muncii în schimburi, fiecare grup de salariaţi prestează munca în limitele programului stabilit.
(3) Programul muncii în schimburi se aprobă de angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor, ţinîndu-se cont de specificul muncii.
(4) Munca în decursul a două schimburi succesive este interzisă.
(5) Programul muncii în schimburi se aduce la cunoştinţa salariaţilor cu cel puţin o lună înainte de punerea lui în aplicare.
(6) Durata întreruperii în muncă între schimburi nu poate fi mai mică decît durata dublă a timpului de muncă din schimbul precedent (inclusiv pauza pentru masă).

De asemenea, atrageti atentia la art. 104 si 105 al CMRM, care prevad munca suplimentara si limitarea muncii suplimentare si numarul maxim anual de ore suplimentare.
http://lex.justice.md/md/326757/
Atragerea la munca suplimentara ar trebui sa se faca de angajator numai in baza acordului in scris al salariatului. La fel, nu uitati ca dreptul angajatului la odihna este stabilit prin lege, iar munca fortata este interzisa.

1 iunie 2017