M-am casatorit si sotia are copil din prima casatorie

6 februarie 2020 44

Salut! M-am casatorit si sotia are copil din prima casatorie, care poarta numele de familie al tatalui sau. Ce pot eu sa fac ca copilul sa poarte familia mea?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

La cererea dvs numele acestuia poate fi schimbat doar că va fi nevoie de acordul tatălui, mai jos găsiți prevederea legală.
În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui copilului este soluţionată de către OSC, cu concursul autorităţii tutelare în a cărei rază teritorială îşi are... mai detaliat domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
Schimbarea numelui şi/sau prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani
se efectuează, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
[Art.56 al.(2) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
[Art.56 al.(3) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

6 februarie 2020