Ma pot stabili cu traiul peste hotare cu copilul minor, daca acesta are stabilit locul de trai cu mine?

30 iunie 2020 40

Am un copil minor din afara casatoriei, insa poarta numele de familie al tatalui. Am decizia de la judecata care a stabilit locul de trai al copilului cu mine. Ma pot stabili cu traiul peste hotare impreuna cu copilul?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
Peneu a putea stabili domiciliul minorului peste hotare urmează să obțineți acordul tatălui acestuia, contrar acesta poate depune plingere privind rapirea acestuia.

30 iunie 2020
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Lilia, bună ziua!

Potrivit Legii 269 din 09-11-1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova
la articolul 1 se dispune următoarele:
(2) Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de... mai detaliat către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.
(4) În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţămîntul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţămîntul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare.
(6) Modul de intrare pe teritoriul altui stat este reglementat de legislaţia acestuia.

Articolul 3 alin. (5) din Lege dispune că, în cazul în care unul dintre părinţii copiilor în vîrstă de pînă la 18 ani nu acceptă ieşirea acestora din Republica Moldova, refuzul se contestă în instanţa judecătorească de drept comun competentă.

Nu poate fi vorba despre răpirea copilului, întrucât conform hotărârii judecătorești domiciliul minorului este stabilit cu Dvs.
Poatre fi atrasă la răspundere penală o altă persoană căreia îi încredințați copilul pentru un anumit interval de timp și aceasta nu îl aduce înapoi, fie persoana în cauză a luat copilul fără voia Dvs, cu condiția că persoana dată vă este rudă apropiată.
Articolul 164/1. Răpirea minorului de către rudele apropiate
Răpirea minorului de către rudele apropiate se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 6 luni.


Succes.

2 iulie 2020