Magazin pe trotuar

17 decembrie 2018 32

In fata blocului unde locuiesc, la o distanta de doi metri se afla o zona verde si incepe trotuarul pana la carosabil. Carosabilul este o o strada centrala. Pe portiunea care este amenajata ca trotuar si o bucarta din zona verde s-a construit un magazin mic. Intre scarile de acces in magazin si pana la carosabil a ramas foarte putin loc. Se permit constructiile pe trotuar?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Tanya,

În general construcții capitale pe teritoriul trotuarului nu sunt permise. Însă trebuie de verificat dacă persoana respectivă are autorizație eliberată de structurile competente din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău.

În caz că construcția a fost ridicată fără autorizație și documente necesare în acest sens, ea se consideră construcție neautorizată... mai detaliat și urmează a fi demolată.

Vă sugerez să vă adresați Inspecţiei de Stat în Construcţii, care este competentă în constatarea încălcărilor de așa gen, pentru ca aceasta să efectueze activitatea ulterioară de verificare și după caz sancționare.

Codul Contravențional prevede la art.179 că executarea construcţiilor de orice categorie, a lucrărilor de modificare, reamenajare, consolidare şi reparaţie capitală a clădirilor şi edificiilor, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţie, fără autorizaţie de construcţie, precum şi a construcţiilor ce cad sub incidenţa legislaţiei privind calitatea în construcţii fără licenţă eliberată în modul stabilit, se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 210 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Dacă aveți întrebări suplimentare vă sunt la dispoziție.

17 decembrie 2018