Mai mulți executori judecătorești

13 iulie 2022 67

Bună ziua. Fratele meu a cumpărat în 2014 un telefon cu achitarea în rate, dar după 2015 nu a mai achitat nimic. Prin urmare, a fost dat in judecată, dar nu s-a prezentat. Am aflat recent ca apartamentul unde el are cota-parte este pus sub sechestru si încă doua interdicții din cauza acestui caz . Am contactat primul executor care a pus sechestrul si ne-a comunicat suma care trebuie plătită. Executorii care ne-au pus Interdicție ne dau alte sume. Întrebarea mea este: trebuie sa achitam la fiecare executor separat ca să se ridice sechestrul si Interdicțiile sau o data ce am plătit primul executor se vor ridica toate odata? Vă rog să mă ajutați: care este soluția cea mai corectă.
Mulțumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Cristina,eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul de executare Articolul 31. Conexarea urmăririlor şi soluţionarea conflictelor de competenţă
(1) În cazul în care referitor la aceleaşi bunuri se efectuează mai multe executări silite de către... mai detaliat executori judecătoreşti diferiţi, aceştia pot conveni de sine stătător asupra efectuării unei singure executări a bunului/bunurilor respective, aplicînd procedura înştiinţării reglementată la art.101 din prezentul cod. În acest caz, executorul judecătoresc care continuă urmărirea întocmeşte actul de preluare, care este remis în adresa părţilor procedurii de executare şi executorilor judecătoreşti care s-au alăturat urmăririi.
(2) În cazul în care, în urma aplicării prevederilor alin.(1) al prezentului articol, apare un conflict de competenţă, manifestat prin necomunicarea în conformitate cu art.101 alin.(1) din prezentul cod a alăturării la urmărire sau prin expedierea unei înştiinţări reciproce, camera teritorială în a cărei circumscripţie activează executorii judecătoreşti va dispune, în termen de 5 zile, la cererea persoanei interesate sau a unuia dintre executorii judecătoreşti, efectuarea unei singure executări de către executorul judecătoresc a cărui procedură de executare se află la o etapă mai avansată de urmărire a bunului/bunurilor respective, iar dacă executările sînt la aceeaşi etapă – de către executorul judecătoresc care a început primul executarea, apoi de cel la care se află documentul executoriu prin care se dispune spre încasare cea mai mare sumă, dacă legea nu prevede altfel. În cazul în care unul dintre executorii judecătoreşti face parte din organele de conducere ale camerei teritoriale, competenţa de soluţionare a conflictului va fi stabilită conform reglementărilor interne ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
(3) În toate cazurile de conexare a urmăririi, onorariul cuvenit pentru fiecare executare va fi repartizat între executorii judecătoreşti după cum urmează: 1/3 va reveni executorilor judecătoreşti care s-au conexat urmăririi bunului, iar 2/3 vor reveni celui care a realizat urmărirea.
(4) Odată cu conexarea procedurilor, executorul judecătoresc transmite copia documentului executoriu şi borderoul de calcul al cheltuielilor de executare.
(5) După conexare, urmărirea bunurilor la care aceasta s-a referit continuă de la actul de executare cel mai înaintat. Actul privind conexarea se publică în cel mult 3 zile de la data emiterii pe pagina web a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi este opozabil inclusiv executorilor judecătoreşti care vor iniţia urmărirea aceluiaşi bun ulterior conexării. Dacă ulterior conexării apar alte grevări/sechestre asupra bunului vizat în conexare, creditorii în favoarea cărora acestea au fost instituite participă la distribuirea sumei obţinute prin valorificarea bunului. În cazul vînzării/transmiterii bunului în privinţa urmăririi căruia s-a dispus conexarea, anularea tuturor măsurilor asigurătorii va fi dispusă de executorul judecătoresc care a vîndut/transmis bunul.
(6) Renunţarea la urmărire, după conexare, a oricăruia dintre creditori nu poate să împiedice continuarea executării de la actul de executare cel mai înaintat.
(7) Conflictul de competenţă între executorii judecătoreşti situaţi în circumscripţia aceleiaşi camere teritoriale a executorilor judecătoreşti se soluţionează de aceasta la sesizarea părţii interesate.
(8) În cazul în care conflictul prevăzut la alin.(2) al prezentului articol intervine între executorii judecătoreşti al căror sediu se află în circumscripţia unor camere teritoriale ale executorilor judecătoreşti diferite, competenţa de soluţionare a conflictului aparţine Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.
(9) Conflictul de competenţă se soluţionează în cel mult 5 zile, prin emiterea unei dispoziţii motivate care nu poate fi contestată.
(10) Soluţionarea conflictelor legate de neexecutarea dispoziţiilor camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti ţine de competenţa Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

15 iulie 2022