Majorarea ratei creditului ipotecar

12 ianuarie 2024 3

Bună ziua. Am luat un credit ipotecar pe 10 ani. Achit ratele de 5 ani și jumătate. În 2022 banca a majorat rata lunară cu 3.000 lei. Din aceasta cauză, am probleme cu achitarea, mai exact am întârzieri și îmi creditorul calculează penalitati. Recent am fost somat să achit integral suma restantă, altfel ne vor scoate din apartament. Care sunt şansele mele să mă apăr în instanță?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d-na Elena, creditorul n-o să dee înapoi, el are sarcina să recupeze cheltuielile suportate. În caz contrar, dacă o să înceapă să vă amenițe cu judecata, statul DVS în instanță o să fie pârâtă, în cazul dat DVS sunteți în drept să apelați la așa Cod de procedură civilă,... mai detaliat unde este stipulat drepturile pârâtului, că sunteți în drept să scriți o referință, să prezentați probele cuvenite ( bonurile de plată ) pe toți anii de executare, inclusiv. Deseori, juriștii de la companie, când înaintează cererea de chemare în judecată, se stăruie să nu fie cinstiți, DVS puteși apela la viberukl meu de pe telefonul +37368669950 pentru a discut mai detailiat Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor

şi referinţei

(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.

(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.

(3) În referință se indică:

a) instanţa căreia îi este adresată;

b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;

c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;

d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;

e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;

f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;

g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;

h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;

i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;

j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.

(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.

(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

13 ianuarie 2024
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Elena, buna ziua!

Poate ar fi cazul sa renegociati termenul de rambursare si sa solicitati ca suma restanta sa fie recalculata potrivit noului grafic de rambursare.

Includeti in acest termen si penalitățile astfel banca sa accepte, iar dvs sa aveti potibilitatea sa achitati integral rata lunara cu o rezerva.

De asemenea,... mai detaliat încercați refinanțarea la o alta banca pentru a evita procesul judiciar.


Cu respect,
Igor Brinișter

14 ianuarie 2024