Mama decăzută din drepturi părintești cere grafic de întrevederi cu copilul

8 iulie 2022 19

Bună ziua. O femeie a născut un copil dintr-o relație extraconjugală, fără a anunța tatăl copilului despre faptul nașterii. Când copilul avea două luni de la naștere, mama acestuia a depus la primărie o declarație privind renunțarea la copil. Autoritățile au încercat să o convingă să nu renunțe șa copil, însă ea a plecat din localitate și l-a anunțat pe tatăl copilulului să-și ia copilul. Acesta se afla într-o stare foarte rea. Prin urmare, mama a fost decăzută din drepturile părintești. Tatăl copilului a efectuat un test ADN, care i-a confirmat paternitatea și a luat copilul la el. Acum acesta crește și este educat în familia tatălui. Peste o perioadă, mama a vrut să-și vadă copilul, iar tata i-a permis acest lucru, însă întrevederea s-a terminat cu scandal și cu chemarea poliției. Tata refuză să-i mai permită mamei biologice să viziteze copilașul. Mama s-a adresat la Direcția Asistență Socială teritorială ca să-i facă grafic de întrevederi cu copilul. Permite legislația așa ceva până când mama nu este restabilită în drepturi?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Maria, da, dar vreau să-ți atenționez ce spune Codul familiei și mai ales la art. 69 al. 3 CF Articolul 67. Decăderea din drepturile părinteşti

Părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:

a) se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;

b) refuză să... mai detaliat ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară;

c) fac abuz de drepturile părinteşti;

d) se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;

e) prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului;

f) suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;

g) au săvîrşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului; precum şi

h) în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului.

Articolul 68. Modalitatea de decădere din drepturile părinteşti

(1) Decăderea din drepturile părinteşti are loc numai pe cale judecătorească.

(2) Acţiunea privind decăderea din drepturile părinteşti poate fi pornită de celălalt părinte, tutorele copilului, autoritatea tutelară locală/teritorială.

(3) Cererea privind decăderea din drepturile părinteşti se examinează cu participarea obligatorie a autorităţii tutelare locale/teritoriale.

(4) Instanţa judecătorească este obligată să transmită, în termen de 3 zile din momentul cînd hotărîrea privind decăderea din drepturile părinteşti a rămas definitivă, o copie a acesteia organului stare civilă din raza teritorială a instanţei.

Articolul 69. Efectele decăderii din drepturile părinteşti

(1) Copilul ai cărui părinţi (unul dintre ei) sînt decăzuţi din drepturile părinteşti păstrează dreptul de folosinţă asupra spaţiului locativ şi toate drepturile patrimoniale bazate pe rudenia cu părinţii şi rudele sale fireşti, inclusiv dreptul la succesiune.

(2) Copiii ai căror părinţi/al căror unic părinte sînt decăzuţi/este decăzut din drepturile părinteşti sînt plasaţi în servicii de plasament în baza dispoziţiei autorităţii tutelare teritoriale.

(3) Părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti pot avea întrevederi cu copilul lor numai cu permisiunea autorităţii tutelare teritoriale. Întrevederile nu se acordă dacă contactul părinţilor cu copilul poate cauza daune dezvoltării lui fizice sau intelectuale, dacă este evident că părinţii nu sînt capabili de acest contact, dacă, din anumite motive, contactul contravine intereselor copilului sau dacă acesta, în timpul dezbaterilor judiciare, a avut obiecţii serioase privind contactul cu părinţii decăzuţi din drepturi.

8 iulie 2022