Mașină cu numere străine

8 februarie 2019 390

Bună ziua! Eu doresc să procur o mașină cu numere străine. Știu ca mașina are dreptul să stea în țară 180 zile. După aceste 180 zile, pot să mai plătesc vinieta și mașina să rămâna în țară sau e obligatoriu să o scot?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua,
Aflarea auto cu nr straine se face pe urmatoarea periodă
Urmează a vă afla pe teritoriul RM pe o perioadă de 180 zile un interval de 12 luni consecutive.

Dreptul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare de 180 de zile pe an îl vor avea doar... mai detaliat autovehiculele introduse de către persoanele fizice domiciliate în străinătate şi care deţin permis de conducere în ţara în care îşi au domiciliul, cu condiţia achitării vinietei de 180 de euro pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile de aflare a autovehiculului pe teritoriul ţării noastre.
Legea prevede restricții
Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente, prin derogare de la prevederile art. 20 al Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149 -XIV din 20 iulie 2000, au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate, în regimul vamal de admitere temporară pe un termen de pînă la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive cu achitarea vinietei şi cu respectarea următoarelor condiţii:

a) mijloacele de transport auto se află la evidenţă permanentă în alte state;

b) persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; persoanele fizice nerezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare;

c) mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară;

d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri şi de pasageri;

e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto declarat prin acţiune, informaţia respectivă incluzîndu-se în Registrul de stat al transporturilor.

8 februarie 2019
Ivan Coica
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Bună Corneliu,
Suplementar, celor menționate de către dl Avocat, adaug că:
În septembrie 2018 Codul Fiscal al RM a fost completat cu un articol nou, 3471, ce prevede expres termenul pentru care poate fi oferită vinieta — o zi, 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile, 180... mai detaliat de zile şi 12 luni.
Articolul 3471. Perioada şi termenele de valabilitate
(1) Subiecţii impunerii pot achita vinieta pentru o perioadă de valabilitate de o zi, 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile, 180 de zile şi 12 luni.
(2) Perioadele de valabilitate se determină astfel:
a) o zi – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii;
b) 7 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile;
c) 15 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 14 zile;
d) 30 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile;
e) 90 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile;
f) 180 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 179 de zile;
g) 12 luni – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 364 de zile.
(3) Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 00:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.
(4) Dacă data de început a valabilităţii este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

8 februarie 2019