Masina cumparata in credit

2 septembrie 2023 3

Buna ziua. Sotia a cumparat un automobil din 2012. Pentru asta, a luat un credit in suma totala de 12.700 Euro: 11.500 Euro pretul masinii, plus 1.200 pentru acordarea creditului. Am achitat cate 450 Euro lunar timp de 6 luni, dupa care am decis sa dam masina inapoi ca s-o vanda. Am reziliat contractul cu 0 datori, dar 4 luni la rand ne venea factura spre achitare 450 Euro. In final, ei au calculat ca avem datorie 14.000 Euro si au vandut masina cu 7.000 Euro. Prin urmare, au cerut sotiei sa achite diferenta de 7.000 Euro si o ameninta ca o vor da in judecata. Poate creditorul sa aplice sechestru pe apartamentul in care sotia are o cota-parte, alaturi de mama si sora ei? Pot cere judecatorului sa-mi acorde timp ca sa achit acesti 7.000 Euro in transe lunare? Nu inteleg cum creditorul a vandut masina cu 7.000 Euro, cand aceasta costa mult mai mult? A fost legala aceasta actiune de vanzare?

Jurist comments 1

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Oleg, creditorul nu e în drept să aplice sechestru pe apartament, Creditorul trebuie să se adreseze în instanță pentru a obține o hotărâre de judecată silită, ca mai apoi la olună de zile juristul de la companie de creditare să se adresexe la orice executor judecătoresc pentru a executa... mai detaliat silită hotărârea. Nu mai executorule în drept să aplice sechestru. Instanța de judecată nu se ocupă cu reșalorea creditului, nu e atribuția ei. DVS sunteți în drept să verificați pe documenete în ce preți s-a relizat a/m a soției DVS. Sunteâi în drept să vă adresați cu o cerere oficială la creditor, ca ei să vă prezinte documentele de confirmare, în ce mod a fost realizat a/m soției. Creditorul a fost în drept să vândă a/m-l. Daca soția o să fie acostată în judecată, statutul ei o să fie pârâtă, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul de procedură civilă. DVS sunteți în drept să apelați la viberul meu de pe telefonul de contact +37368669950, noi vom discuta. DVS sunteți în drept să scriți o REFERINȚĂ în instanță, unde să aduceți probele cuvenite Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

3 septembrie 2023