Mașină înmatriculată în România

21 mai 2019 136

Bună ziua. Am cetățenie dublă MD/RO cu permis moldovenesc și o mașină înmatriculată în România pe buletinul meu românesc. Aș dori să știu, dacă rog un prieten din România să treacă vama cu permisul lui românesc și cu mașina înmatriculată pe numele meu, atunci o să pot circula cu mașina în MD ca proprietar pe durata a 3 ani achitând toate taxele? De asemenea, o să pot deja eu ieși și intra tot eu din România în acești 3 ani pentru a face testarea tehnică în România sau tot trebuie să-l chem pe el? Pot trece în stânga Nistrului cu mașina înmatriculată în România pe numele meu?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Instrarea auto va fi înregistrată după persoana ce a introdus auto, tot acesta urmează să se și folosească ca nerezident de acest auto.
În asemenea caz, auto urmează sa fie înregistrat după persoana nerezidentă și nu dumneavoastră.
Teoretic ar fi posibil
Termen maxim de aflare a auto înmatriculată în altă țară pe... mai detaliat teritoriul RM este de 3 ani, aplicabil doar în raport cu nerezidenții, cu achitarea venietei pentru această perioadă.
I formații suplimentare puteți obține de la serviciul vamal care duce evidența acestor bunuri incluse sub regimul vamal.
Articolul 69. Termenul de aflare a mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul vamal de admitere temporară
(1) Organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile şi mijloacele de transport de import trebuie să fie reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. Acest termen nu poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul de admitere temporară.
(2) În cazul în care, în împrejurări excepţionale, termenul stabilit conform alin. (1) nu este suficient, Serviciul Vamal, în baza unei cereri justificate depuse de titularul autorizaţiei, poate prelungi acest termen pe o durată rezonabilă pentru a permite utilizarea autorizată a mărfurilor şi mijloacelor de transport.
(21) Perioada totală de aflare a mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul vamal de admitere temporară nu poate depăşi 10 ani cumulativ.
(22) Prin derogare de la prevederile alin. (1) se permite cetățenilor străini să plaseze bunuri de uz personal și un mijloc de transport sub regimul vamal de admitere temporară pe perioada implicării lor în implementarea proiectelor de dezvoltare sau de asistență tehnică externă în baza vreunui tratat internațional la care Republica Moldova este parte, în condițiile și limitele stabilite de tratatul internațional respectiv.
(23) Prin derogare de la prevederile alin. (21), Serviciul Vamal prelungește termenul de aflare sub regim vamal de admitere temporară a mărfurilor și mijloacelor de transport din posesia misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și organizațiilor internaționale pe perioada solicitată de către acestea.
(4) Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing, dar nu va depăşi 3 ani.

22 mai 2019