Masini cu numere straine

14 decembrie 2017 277

Buna ziua. Detin o masina inmatriculata in CZ, am permis MD. Dupa perioada de 180 de zile din anul urmator, daca voi avea permis si resedinta in RO voi putea sa merg cu ea in MD cu conditia achitarii 180 de euro pt vinieta? Pt ca nu e specificat nicaieri ca si masina trebuie sa fie inmatriculata in aceeasi tara unde ai rezidenta. Multumesc.

Jurist comments 1

Download discussion
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

*********
Articolul 184.1. Declararea prin acţiune a mijloacelor
de transport introduse pe teritoriul
... mai detaliat Republicii Moldova de către persoane
fizice
(1) Prin derogare de la prevederile art. 20, persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import, cu achitarea vinietei în condiţiile art.348.1 alin.(1) din Codul fiscal, în scopuri personale, mijloace de transport clasificate la poziţiile tarifare 8702, 8703, 8711 şi remorcile ataşate la acestea (poziţia tarifară 8716), indiferent de termenul lor de exploatare, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune și plasate sub regim vamal de admitere temporară pe un termen de pînă la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) mijloacele de transport să se afle la evidenţă permanentă în alte state;
b) persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare
c) mijloacele de transport să fie scoase de pe teritoriul vamal pînă la expirarea termenului acordat, conform prevederilor prezentului cod;
d) mijloacele de transport să nu fie folosite pentru prestarea serviciilor de transport al mărfurilor şi al pasagerilor;
e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative să fie prezentate organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport declarat prin acţiune, informaţia respectivă fiind inclusă în Registrul de stat al transporturilor.
(1.1) Mijloacele de transport introduse în condiţiile alin. (1) nu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova un termen mai mare decît cel stabilit de prezentul articol, indiferent de persoanele care le introduc.
(2) Nerespectarea condiţiilor stabilite la alin. (1) lit. a)–d) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
(3) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente care nu au scos, în termenul stabilit de prezentul articol, de pe teritoriul vamal mijloacele de transport declarate prin acţiune nu au dreptul să introducă pe teritoriul Republicii Moldova alte mijloace de transport în condiţiile alin. (1).
(4) Prin derogare de la alin. (1) lit. c), mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acţiune, se pot afla pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe un termen mai mare decît cel stabilit de prezentul articol.
Mijloacele de transport auto în cauză nu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen ce depăşeşte termenul de aflare a mijlocului de transport auto sub regim vamal de admitere temporară stabilit la art. 69.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=319745
**********

Deci, din continutul alin (4) rezulta ca automobilele se pot afla pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pe un termen mai mare decît 180 de zile, fara necesitatea de a fi scoase de pe teritoriul vamal pina la expirarea a termenului de 180 de zile, doar in cazul in care persoana fizica intruneste urmatoarele conditii:
- să aiba domiciliu în orice stat străin
- sa deţină permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu
- persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport/persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova
- automobilul sa se afle la evidență permanentă în alte state

Nu este specificat ca si automobilul trebuie sa fie la evedenta permanenta in statul in care este domiciliata persoana, cu toate acestea unele surse interpreteaza diferit aceasta prevedere:
"persoanele străine, care dețin permis de conducere eliberat de țara de evidență permanentă a mijloacelor de transport"
https://monitorul.fisc.md/editorial/noi-conditii-pentru-aflarea-pe-teritoriul-republicii-moldova-a-autovehiculelor-neinmatriculate.html

Mentionam ca aceasta nu reprezinta o interpretare oficiala de catre legiuitor.
Cu toate acestea, daca ar fi sa aplicam interpretarea logica a prevederilor din art. 184.1, am ajunge la concluzia ca automobilul tot trebuie sa fie inregistrat in tara in care dvs. pretindeti ca aveti domiciliul, ori spre exemplu in cazul in care dvs. mentionati ca aveti domiciliul in Romania insa automobilul este inregistrat in CZ, atunci trebuie sa stiti ca legislatia din Romania prevede ca autoturismele inmatriculate in alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul in Romania, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora in tara. De aici rezulta si interpretarea logica ca si automobilul ar trebuia sa fie inregistrat in acelasi stat.
Presupun ca in cazul in care veti incerca sa abordati o interpretare stricta, (ex. ca au fost intrunite conditiile odata ce automobilul este inregistrat intr-un alt stat CZ ), ati putea sa intimpinati careva dificultati in a convinge organele abilitate ce urmeaza sa aplice aceste prevederi.

Cu toate acestea, daca ar fi sa presupunem ca din cauza unor circumstante a trebui sa va relocati temporar in CZ, cu automobilul care anterior l-ati condus in RO, atunci aveti dreptul sa-l conduceti in CZ fiind inregistrat in RO pe o perioada maxima de 6 luni. Daca depasiti aceasta perioada, urmeaza sa va inregistrati automobilul in CZ.
Totodata, daca ar fi sa presupunem ca aveti domiciliul in Romania si permis de conducere romanesc, iar masina e inmatriculata in CZ, nu e nevoie sa schimbati permisul, deoarece CZ recunoaste permisele de conducere eliberate de alte state membre UE, si nu obliga posesorii acestora sa-si schimbe permisele.
Acestea ar fi situatiile care ar argumenta inregistrarea automobilului dvs. in CZ si domiciliul si permisul dvs. din Romania si aparent ar intruni conditiile impuse in alin (4) al Art. 184.1, (facind abstractie de prevederile legale ce tin de stabilirea resedintei permanente in UE).

Pentru a va asigura, consider ca ar fi mai bine sa formulati o solicitare direct Serviciului Vamal prin expedierea intrebarii dvs. pe adresa electronica:
call-center@customs.gov.md sau apelind +373 22 574 111, astfel veti primi un raspuns oficial.

19 decembrie 2017