Masterat în drept

23 iunie 2020 28

Sunt absolvent licențiat în drept și vreau să mă înscriu la masterat. Are vreo importanță pe viitor domeniul ales (civil sau penal), în cazul în care vrei să devii procuror și ai absolvit masteratul în civil sau invers, notar și ai masterat în penal?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Artur
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Buna ziua Ion,

Asemenea cerințe legea nu prevede.

Cerințele sunt standarte:

La concurs se poate înscrie persoana care întruneşte următoarele cerinţe:
deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliul pe teritoriul ei;
b) are capacitate deplină de exercițiu;
c) are diplomă de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;
d) are diplomă de magistru/master în drept (pentru procurori);
e) nu... mai detaliat are antecedente penale;
f) se bucură de o reputație ireproșabilă;
g) cunoaște limba de stat;
h) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
i) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325 din 23.12.2013 (pentru persoanele care până la depunerea documentelor la concursul de admitere au activat în entități publice care cad sub incidența evaluării integrității instituționale).

23 iunie 2020