Metodologia calcularii timpului de munca si a salariului pentru functia de pedagog social

2 decembrie 2022 51

Salut! Activez ca pedagog social intr-un camin de elevi liceeni. Va rog sa ma ajutati sa gasesc raspunsuri la urmatoarele intrebari. 1) Care este numarul de elevi si orele de lucru pentru un salariu de pedagog social la caminul de liceeni (in invatamintul general, nu cel profesional)? 2) Vechimea in munca ca pedagog nu a fost inclusa la functia de pedagog social. S-a procedat corect? 3) Mi se iau 50% din salariu pentru achitarea serviciilor comunale in caminul unde activez ca pedagog, chiar daca nu locuiesc acolo. E corect sa-mi retina acesti bani? Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Iulia.
Inițial o să calculez ce salariu trebuie să primiți ca Pedagog Social:
Potrivit prevederilor anexei 7 a Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, funcția E4024, Pedagog social are clasa de salarizare 39, cu un coeficient de salarizare de 2,21. Totodată, potrivit pct.14... mai detaliat al aceleiași anexe, Clasa de salarizare pentru pedagogul social din cămine și internate se stabilește cu o reducere de 3 clase succesive față de clasa de salarizare reflectată în tabel pentru funcția „pedagog social”. Astfel dacă nu aveți vechime în muncă ar trebui să vi se calculeze clasa de salarizare 36, cu un coeficient de salarizare de 2,08. Valoarea de referință pentru anul 2022, pînă la maorare a fost în mărime de 1800 de lei.
Astfel aveați un salariu de bază de 2,08x1800= 3774 lei, posibil încă 10% (377,4) spor de performanță. În total 4121,4 lei din care scoatem impozitele, primele de asigurare și primiți un salariu de 3 570,41 sau 3 292,22 dacă nu aveți sporuri.

Acum răspunsuri la întrebările dumneavoastră:

1) Nu am găsit care este numărul de elevi pentru un post de pedagog social în învățămîntul general. Dar totuși nu cred că ar fi o diferență de învățămîntul profesional.
Potrivit Anexei nr. 3 la Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 323 din 29.03.2019, Pedagog social în căminele de elevi se institue cîte 1 funcție pentru fiecare 125 elevi cazați în cămin, dar nu mai puțin de o unitate pentru un cămin.

2) Cu referire la vechimea în muncă dacă ați activat anterior în aceiași instituție urmă să calculeze vechimea în muncă indiferent de funcție. Mai precis în acest sens este reglementat punctul 9 din Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 care prevede:
9. Pentru celelalte categorii de angajați, la determinarea perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptei de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă, se iau în considerare:
1) perioada de activitate în unitatea respectivă;
2) perioada de muncă în unităţi cu orice formă de proprietate, în funcţii a căror deţinere este legată de profilul de activitate (specialitate) în unitatea respectivă;
3) perioada de muncă în oricare funcţii în unităţi, dacă pentru aceste funcţii a fost stabilită şi s-a efectuat realmente plata sporului pentru vechime în muncă;
5) perioada de doctorat cu întrerupere de la serviciu – pentru posesorii de grade ştiinţifice;
6) perioada de muncă în funcţii elective, precum şi perioada de activitate în funcţii de conducere şi în calitate de specialişti în Centrul sindical naţional-ramural/Centrul sindical național-interramural;
9) perioada concediului de maternitate şi a concediului plătit parţial pentru îngrijirea copilului pînă la atingerea vîrstei de 3 ani – pentru persoanele ce ocupă funcții în unități, în situațiile descrise în prezentul punct;
10) activităţile în funcţii de profil medical, juridic, pedagogic sau de asistenţă socială – pentru asistenţii sociali şi asistenţii parentali profesionişti;

3) Potrivit prevederilor Codului Muncii nu e permis angajatorului să vă rețină din salariu pentru serviciile comunale. Mai mult decît atât, chiar de ar fi vreun temei de reținere, nu au dreptul să rețină mai mult de 20%.

Jos vă anexez prevederile codului Muncii cu privire la reținerile din salariu:

Articolul 147. Interzicerea limitării salariatului în dispunerea liberă de mijloacele cîştigate
Se interzice limitarea salariatului în dispunerea liberă de mijloacele cîştigate, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
Articolul 148. Reţinerile din salariu
(1) Reţinerile din salariu se pot face numai în cazurile prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.
(2) Reţinerile din salariu pentru achitarea datoriilor salariaţilor faţă de angajator se pot face în baza ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) acestuia:
a) pentru restituirea avansului eliberat în contul salariului;
b) pentru restituirea sumelor plătite în plus în urma unor greşeli de calcul;
c) pentru acoperirea avansului necheltuit şi nerestituit la timp, eliberat pentru deplasare în interes de serviciu sau transferare într-o altă localitate ori pentru necesităţi gospodăreşti, dacă salariatul nu contestă temeiul şi cuantumul reţinerilor;
d) pentru repararea prejudiciului material cauzat unităţii din vina salariatului (art.338);

Articolul 149. Limitarea cuantumului reţinerilor din salariu
(1) La fiecare plată a salariului, cuantumul total al reţinerilor nu poate să depăşească 20 la sută, iar în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare – 50 la sută din salariul ce i se cuvine salariatului.

3 decembrie 2022