Mi s-au incalcat drepturile in perioada concediului de maternitate!

26 februarie 2019 43

Buna ziua. Lucrez la o intreprindere din anul 2008. In octombrie 2018 am iesit in concediu de maternitate. Pe data de 15 februarie am scris cerere pentru concediu de ingrijire a copilului pana la 3 ani, pe care am expediat-o prin posta electronica si prin Posta Moldovei. Nu mi-au semnat-o din prima, cerandu-mi sa ma prezint personal. In toti acesti ani, am avut doar ordine de multumire, iar cand m-am prezentat la intreprindere sa semnez ordinul, mi s-a prezentat un ordin precum ca mi-am facut acorduri suplimentare neintemeiate la contractul individual de munca, desi toate acordurile au fost intocmite in baza listelor tarifare aprobate personal de director si conform CM din RM. Este nevoie de intocmit acord la contract in cazul modificarilor la salariu. Acordurile au fost completate concomitent pentru toti angajatii si au fost semnate de director si angajat dupa care au fost inregistrate in registru. Niciun acord nu este nemotivat. Motivul acestor gesturi este de a nu ma intoarce la serviciu, deoarece au angajat in locul meu o ruda apropiata. Are dreptul angajatorul sa-mi intocmeasca ordine disciplinare, procese-verbale in perioada concediului de maternitate, mai ales ca sunt neintemeiate? Cum sa procedez in asa caz?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua
Conform Articolul 78. Suspendarea contractului individual de muncă la iniţiativa uneia dintre părţi
(1) Contractul individual de muncă se suspendă din iniţiativa salariatului în caz de:
a) concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 4 ani;

Pe perioada de suspendare, contractul... mai detaliat nu poate suferi careva modificari cu excepția acordului ambelor părți.
Pe parcursul aflarii in concediu, angajatorul poate oferi postul pe perioada determinata unei persoane, pina la revenirea dumneavoastră.
Ordine disciplinare urmind a fi intocmite cu constatarea corespunzatoare la etapa admiterii acestora și aducerea obligatorie a acestora la cunoștință, fiind posibil de a fi contestate in caz de dezacord.

Daca va considerați lezat in drepturi, puteți depune in acest sens o plingere la inspectoratul muncii
https://ism.gov.md

27 februarie 2019
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Totodată vedeți norme diriguitoare
Articolul 209. Termenele de aplicare a sancţiunilor disciplinare
(1) Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă,... mai detaliat în concediul de studii sau în concediul medical.
(2) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din ziua comiterii abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului activităţii economico-financiare – după expirarea a 2 ani de la data comiterii. În termenele indicate nu se include durata desfăşurării procedurii penale.
Articolul 210. Aplicarea sancţiunii disciplinare
(1) Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre), în care se indică în mod obligatoriu:
a) temeiurile de fapt şi de drept ale aplicării sancţiunii;
b) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
c) organul în care sancţiunea poate fi contestată.
(2) Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de sancţionare, cu excepţia sancţiunii disciplinare sub formă de concediere conform art.206 alin.(1) lit.d) care se aplică cu respectarea art.81 alin.(3), se comunică salariatului, sub semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii, iar în cazul în care acesta activează într-o subdiviziune interioară a unităţii (filială, reprezentanţă, serviciu desconcentrat etc.) aflate în altă localitate - în termen de cel mult 15 zile lucrătoare şi produce efecte de la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.
[Art.210 al.(2) în redacția LP60-XVI din 21.03.08, MO115-116/01.07.08 art.441]
(3) Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de sancţionare poate fi contestat de salariat în instanţa de judecată în condiţiile art.355.

27 februarie 2019