Minor la volanul umui camion

21 februarie 2023 54

Buna ziua. Fratele meu minor a plecat in cursa cu tata. Tata fiind in stare de ebrietate, camionul era condus de frate. I-au oprit inspectorii ANTA si, vazand ca e un minor la volan, au chemat politia. Au fost intocmite procese-verbale in privinta ambilor. Astazi fratele a primit o citatie in instanta. Este posibil sa ii aplice si lui amenda sau alta sanctiune, precum inchisoare sau munca in folosul comunitatii?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Tatiana.
Dacă acestea sunt toate circumstanţele cauzei atunci:
1. Tata urma să fie sancţionat pentru contravenţia prevăzută de Codul contravenţional la art. 231 alin. (4)-
Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce vehicule
(4) Predarea conducerii vehiculului către o persoană care nu deține dreptul de a conduce vehicule (cu... mai detaliat excepţia instruirii, în prezenţa instructorului), care este privată de dreptul de a conduce vehicule sau care deține dreptul de a conduce vehicule pentru o categorie necorespunzătoare

se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale. 3000-4500 lei.

2. Fratele urma să fie sancţionat pentru contravenţia prevăzută de Codul contravenţional la art. 231 alin. (2)-
Conducerea vehiculului cu încălcarea regulilor privind dreptul de a conduce vehicule
(2) Conducerea vehiculului fără deținerea dreptului de a conduce vehicule (cu excepţia conducerii în cazul instruirii, în prezenţa instructorului) sau conducerea în decursul termenului de aplicare a măsurii de siguranţă privind suspendarea dreptului de a conduce vehicule
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale. 1500-3000 lei.

Dacă fratele are peste 16 ani atunci acesta poate fi atras la răspundere contravenţională conform articolului indicat mai sus.
Dacă fratele nu a împlinit 16 ani atunci el nu poate fi atras la răspundere contravenţională însă prin judecată acesuia i se pot aplica în temeiul art. 16 alin. (3) Cod contravenţional o măsură de constrîngere cu caracter educativ prevăzută la art.104 Cod penal.


Articolul 16. Răspunderea contravenţională a persoanei fizice
(3) În cazul minorului care a săvîrşit o faptă ce se încadrează în dispoziţia normei din partea specială a cărţii întîi, agentul constatator, procurorul sau instanţa de judecată expediază materialele cauzei contravenţionale autorităţii administraţiei publice locale pentru problemele minorilor. La demersul agentului constatator, instanţa de judecată poate aplica faţă de minor măsuri de constrîngere cu caracter educativ conform art.104 din Codul penal.

Codul penal prevede:
Articolul 104. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter educative

(1) Persoanelor liberate de răspundere penală în conformitate cu art. 54 sau de pedeapsă penală în conformitate cu art. 93 li se aplică următoarele măsuri de constrîngere cu caracter educativ:

a) avertismentul;

b) încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat;

c) obligarea minorului să repare daunele cauzate. La aplicarea acestei măsuri se ia în considerare starea materială a minorului;

d) obligarea minorului de a urma un curs de reabilitare psihologică;

e) obligarea minorului de a urma cursul de învăţămînt obligatoriu;

f) obligarea minorului de a participa la un program probaţional.

(2) Enumerarea de la alin.(1) are un caracter exhaustiv.

(3) Minorului îi pot fi aplicate concomitent cîteva măsuri de constrîngere cu caracter educativ.

(4) În cazul eschivării sistematice a minorului de la măsurile de constrîngere cu caracter educativ, la propunerea organului de stat specializat, procurorul anulează măsurile aplicate și trimite cauza în instanța de judecată, iar în cazul în care măsurile respective au fost stabilite de către instanţa de judecată, aceasta le anulează şi dispune trimiterea cauzei penale la procuror sau, după caz, stabileşte o pedeapsă prevăzută de lege pentru fapta săvîrșită.

(5) Măsurile de constrîngere cu caracter educativ se aplică minorilor pînă la atingerea majoratului, în funcţie de caracterul şi gradul prejudiciabil al faptei săvîrşite.

21 februarie 2023