Model de contract de reprezentare

5 noiembrie 2018 24

Buna ziua. Am nevoie de un model de contract de reprezentare. Vreau sa va rog sa-mi oferiți un model ca sa analizez contextul. Sper mult la receptivitatea dumneavoastră.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
conform Articolul 242. Reprezentarea
(1) Un act juridic poate fi încheiat personal sau prin reprezentant. Împuternicirile reprezentantului rezultă din lege, din act juridic sau din împrejurările în care acţionează.
(2) Actul juridic încheiat de o persoană (reprezentant) în numele unei alte persoane (reprezentat)... mai detaliat în limitele împuternicirilor dă naştere, modifică sau stinge drepturile şi obligaţiile civile ale reprezentatului.

Conform Articolul 258. Reprezentarea comercială
(1) Reprezentantul comercial este persoana care reprezintă de sine stătător şi permanent interesele întreprinzătorului la încheierea actelor juridice în vederea gestionării afacerii.
reprezentarea poate avea loc prin procură sau
Contracte de reprezentare
Contract de mandat art. 1030- 1052 Cod Civil
Contract de comision art. 1061- 1074 Cod Civil

Aceasta este mica parte a acesui capitol, ce poate servi la bază pentru textul contractului, analizați contextul.

5 noiembrie 2018