Modificare administrator SRL

25 septembrie 2020 36

Bună ziua! Care este modalitatea de a renunta la calitatea de administrator al unei SRL? Dacă fondatorul depune cerere la ASP ca să nu mai fiu eu administrator, poate rămane SRL o perioadă fără administrator? Mersi anticipat!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Artur
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Buna ziua Teodora,

Conform legii administratorul poate fi eliberat din funcție prin hotărîre a organului competent al persoanei juridice conform temeiului prevăzut de lege sau contract, precum și fără invocarea unui motiv, fără termen de preaviz.

În cazul în care între administrator și persoana juridică există un raport juridic de muncă, eliberarea... mai detaliat din funcție atrage încetarea contractului individual de muncă din aceeași dată. Dispozițiile legislației muncii nu pot fi invocate pentru a contesta hotărîrea de eliberare din funcție a administratorului.

Persoana juridică trebuie să aibă cel puțin un administrator. În cazul în care administratorul nu este desemnat, membrii sau creditorii persoanei juridice pot cere instanței de judecată desemnarea acestuia. Administratorul desemnat de instanța de judecată este revocat de aceasta în cazul în care organul competent al persoanei juridice decide desemnarea organului executiv. Pînă la desemnarea administratorului, persoana juridică este reprezentată de către oricare dintre membrii săi în scopul recepționării actelor juridice sau altor notificări. Membrul va transmite de îndată administratorului desemnat toate actele juridice și alte notificări primite.

26 septembrie 2020