Modificare proiect apartament

26 iulie 2022 21

Buna! In Contractul de vinzare-cumparare a bunului in constructii (apartament) este un punct unde este specificat ca Constructorul poate modifica proiectul fara acordul proprietarului. Respectiv, a construit apartamentul fara un perete dispartitor care este specificat in anexele la contract si fara acordul proprietarului, iar acum nu doreste sa construiasca acel perete invocand punctul respectiv din contract. Sunt careva sorti de izbanda de a obtine constructia acestui perete pe cheltuiala constructorului?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Da. Clauza probabil ca este nulă, fiindcă probabil este abuzivă.

Codul civil
Articolul 1077. Clauzele considerate abuzive
(1) Sînt considerate abuzive clauzele care nu au fost negociate individual și au ca obiect sau efect:
[...]
10) acordarea dreptului profesionistului de a modifica unilateral... mai detaliat clauzele fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract;

28 iulie 2022