Modificarea chiriei pentru spatiu comercial

10 aprilie 2023 21

Buna ziua. Proprietarul unui spatiu comercial (persoana fizica) notifica Locatarul (SRL) despre cresterea chiriei de la 140 la 300 euro, invocand inflatia si preturile din zona Riscani, mun. Chisinau. Locatarul nu este de acord cu noua chirie si propune verbal sa foloseasca garantia prealabila (220 euro) achitata 2 ani in urma la inceputul contractului, ceea ce ar fi suficient pentru locatiune pentru 1 luna (inclusiv serviciile comunale). Locatorul insista ca contractul poate fi desfacut cu preaviz de 60 zile si, prin urmare, pretinde chiria pentru urmatoarea luna dupa notificare 300 euro, iar a 2 luna inca 80 euro si garantia amintita. Ce poate face locatarul care nu este de acord sa stea in spatiul mentionat nicio zi cu chiria modificata?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Afanasie.
Codul civil Prevede:
Articolul 1263. Temeiurile și condițiile de modificare a chiriei

(1) Cuantumul chiriei poate fi modificat prin acordul părților. Locatorul poate cere instanței de judecată modificarea chiriei prin hotărîre judecătorească numai o dată în an și numai în cazul în care condițiile economice fac ca neajustarea să fie... mai detaliat inechitabilă, cu excepția cazului în care locatorul și-a asumat riscul schimbării condițiilor economice.

(2) Locatarul are dreptul să ceară reducerea chiriei în cazul în care condițiile, stipulate în contract, de folosire a bunului sau starea lui s-au înrăutățit, în conformitate cu dispozițiile art. 933. Dispozițiile art. 901-946 rămîn aplicabile.

13 aprilie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua. Este necesar de a studia clauzele contractuale cu privire la încetarea/rezoluțiunea contractului de locațiune, termen de preaviz, etc. Nu puteți fi obligat să achitați o sumă pe care nu ați negociat-o, cu excepția cazului dacă nu este indicat în contract altfel.

13 aprilie 2023