Modificarea cuantumului pensiei alimentare

16 mai 2023 96

Bună ziua. Cum pot solicita majorarea cuantumului pensiei de întreținere a copilului de 7 ani achitată de tatăl acestuia. În prezent, mărimea acesteia este 1.500 lei pe lună și a fost stabilită de instanță. Conform datelor BNS pentru anul 2022, cheltuielile de consum pentru o persoană au constituit 3.712 lei, minimul de existență - 2.628 lei, salariul mediu pe economie - 11.700 lei (respectiv, 1/4 ar constitui 2925 lei). Cum pot modifica mărimea pensiei alimentare și cât ar trebuie să constituie aceasta? Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună.
Articolul 110. Modificarea cuantumului pensiei de întreţinere stabilite de instanţa
judecătorească sau scutirea de plata acesteia
În cazul în care starea materială sau familială a uneia dintre părţi s-a schimbat, instanţa judecătorească, luînd în considerare şi alte circumstanţe importante ale părţilor, este în drept, la cererea oricăreia dintre ele, să modifice... mai detaliat cuantumul pensiei de întreţinere sau să-l scutească pe debitorul întreţinerii de plata acesteia.

Suma indicată la BNS pentru întreținerea copilului se puna în sarcina ambilor părinți, în mod egal, astfel tatăl fiind obligat să achite jumate din suma indicată.

Mărimea pensiei alimentare depinde de faptul dacă tatăl lucrează sau nu oficial.

Articolul 75. Cuantumul pensiei de întreţinere

încasate pentru copilul minor

(1) Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii.

(2) Cuantumul cotelor stabilite la alin.(1) poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.

(3) În cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii - cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă, determinată conform art.76.

Articolul 76. Încasarea pensiei de întreţinere pentru

copilul minor într-o sumă bănească fixă

(1) În cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri conform art.75.

(2) Cuantumul sumei băneşti fixe încasate în conformitate cu alin. (1) se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului.

17 mai 2023