Modificarea numelui copilului minor

22 noiembrie 2018 22

Buna ziua! Fiind căsătorită, am născut un copil de la alt bărbat. In certificatul de naștere a copilului respectiv este indicat ca tata soțul, iar copilul poarta familia lui. Ulterioar am divorțat și după divorț mi-am schimbat numele in cel de fata. La moment impreuna cu tatăl copilului dorim ca copilul sa poarte familia tatălui adevărat, sau dacă nu este posibil sa poarte numele meu de familie. Care sunt modalitățile de modificare a numelui copilului in așa cazuri? Trebuie sa înregistrez căsătorie cu tatăl copilului? Este necesar acordul primului soț?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Cristian Iustin
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte contravenţii

Buna, răspuns la întrebarea dvs., puteți găsi aici:
(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.
(2) În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de... mai detaliat familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.
[Art.56 al.(2) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.
[Art.56 al.(3) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

22 noiembrie 2018

Mulțumesc

22 noiembrie 2018