Modificarea reliefului

26 aprilie 2020 72

Bună ziua! Vecinii au modificat artificial relieful, au ridicat nivelul curtii lor cu 1,5 m si practic au îngropat casa noastră. Cat de legal este?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Iurie,

Regula este că proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate interzice influenţa pe care o exercită asupra bunului său gazul, aburul, mirosul, funinginea, fumul, zgomotul, căldura, vibraţia sau o altă influenţă similară provenită din terenul vecin dacă nu împiedică proprietarul în folosirea bunului sau dacă... mai detaliat încalcă nesemnificativ dreptul acestuia.

Astfel, influența venită de la terenul vecin trebuie să fie semnificativă asupra terenului Dvs pentru a invoca incălcarea dreptului la vecinătate.

Dacă să calificăm reaminajarea curții ca o construcție atunci este regula că proprietarul poate cere interzicerea ridicării sau exploatării unor construcţii sau instalaţii despre care se poate afirma cu certitudine că prezenţa şi utilizarea lor atentează în mod inadmisibil asupra terenului său.

28 aprilie 2020