Могу ли иметь право на следующие действия?

16 iulie 2017 54

С мужем находимся в разводе. Дело о разделе имущества находиться в суде уже второй год. Добровольно не желает поделить имущество и припятствует в пользовании. У нас двухкомнатная квартира. Совершеннолетний ребенок, который не проживает там.
1. Могу ли я в своей комнате установить замок? Или сдавать жилье? То есть свою часть жилплощади.
2. На мое имя оформлен гараж. В этом гараже бывший супруг держит машину, которая принадлежит только ему. Могу ли я сменить замок и сдать его в аренду?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
1. Pînă la momentul împărțirii bunului de către instanța de judecată - apartamentul aparține ambilor soți, în cote-părți ideale. Cota-parte ideală presupune că nici unul dintre soți nu are o parte bine determinată, de exemplu camera X sau Y.
Fiecare coproprietar devălmaş are dreptul de a folosi bunul... mai detaliat comun potrivit destinaţiei acestuia, fără a limita dreptul celorlalţi coproprietari. Așadar, NU puteți pune lacăte la camere, sau să dați în chirie, dacă soțul nu vrea asta.
2. Puteți face asta doar dacă garajul a fost dobindit de Dvs pînă la căsătorie, sau îl aveți prin mostenire sau donație în timpul căsătoriei. Deci doar dacă bunul vă aparține personal, cu drept de proprietate privată.
Dacă nu, sunt aplicabule regulile indicate la pct. 1 de mai sus.
Succes!

16 iulie 2017