Моральный вред

11 decembrie 2023 3

Добрый день. Могут ли подать на меня в суд на возмещение морального и материального вреда, если с момента происшествия прошло 6 лет? Была небольшая драка и были нанесены лёгкие и средней степени повреждения. Дело квалифицированных как правонарушение, штраф я оплатил.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Привет Андрей, нет т.к. прошел 3 года. Об этом гласит Гражданский кодекс Статья 391. Общий срок исковой давности

(1) Общий срок, в течение которого лицо может защитить свое нарушенное право путем подачи иска в судебную инстанцию, составляет три года.

(2) К искам о защите... mai detaliat личных неимущественных прав исковая давность применяется только в случаях, прямо предусмотренных законом.

11 decembrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Contravenţii rutiere

Конечно могут. Но подача искового заявления не равняется его автоматическому удовлетворению.

11 decembrie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

......pentru Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii există răspundere penală..............dacă există o cauză penală, pretențiile de reparare a prejudiciului pot fi formulate în această cauză penală sau separat printr-o cerere de chemare în judecată în ordinea procedurii contencioase, caz în care acei 3 ani se calculează din... mai detaliat momentul rămânerii definitive a hotărârii pe cauza penală concretă..............

Totodată, vedeți și aceste prevederi referitoare la termenul de prescripție în cazul pretenției de reparare a prejudiciului cauzat prin vătămarea sănătății...........
Articolul 405. Pretenţiile imprescriptibile extinctive

Sînt imprescriptibile extinctiv pretenţiile:

a) privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale dacă legea nu prevede altfel;

b) clienților față de bănci, asociații de economii și împrumut și alți prestatori de servicii de plată privind eliberarea mijloacelor înscrise în contul acestora sau a remiterilor de bani efectuate în folosul lor;

c) cu privire la repararea prejudiciului patrimonial și moral cauzat prin deces sau vătămare a sănătății. În acest caz, se repară prejudiciul despre care reclamantul a aflat în perioada anterioară intentării acțiunii, dar nu mai mare de 3 ani.

Pentru mai multe detalii - tel.069615655

17 decembrie 2023