Moștenire

4 martie 2024 3

Bună ziua. Mama a decedat jumătate de an în urmă și noi abia acum am început procedura de moștenire. Tata s-a recăsătorit. Poate a doua soție a lui să pretindă la moștenirea mamei, care constă din terenuri agricole?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua. Nu. Nu are nici un temei legal de a moșteni.
Soțul supraviețuitor este moștenitor legal și, în concurs cu clasa întîi de moștenitori, are dreptul la 1/4 din masa succesorală, indiferent de numărul descendenților.
Astfel, tatăl dvs o să moștenească 1/4 din bun, iar copiii moștenesc restul cotelor... mai detaliat din bun.Copiii defunctului moștenesc în cote succesorale egale.

5 martie 2024