Moștenire

23 august 2023 3

Bună ziua. Bunicul meu, care a decedat în anul 2021, a avut doi copii, și anume din prima căsătorie pe tatăl meu (decedat în 2010) și o fiică din a doua căsătorie. A doua soție a bunicului și fiica menționată sunt în viață, dar eu nu comunic cu ele. La momentul decesului, bunicul deține în proprietate mai multe bunuri. Procedura de moștenire nu a fost deschisă. Este vreo posibilitate să moștenesc și eu ceva în calitate de nepot? Dacă va fi pornită procedura succesorală de către rude, trebuie să mă anunțe și pe mine? Cum pot să aflu dacă bunicul a perfectat testament sau a făcut donații înainte de a deceda? Am dreptul să cer asemenea informații? Multumesc!

Jurist comments 1

Download discussion
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,
Da, dvs sunteti mostenitor.
Articolul 2178. Clasa întîi de moștenitori legali

(1) Fac parte din clasa întîi de moștenitori legali descendenții defunctului.

(2) Descendentul care este în viață la momentul deschiderii moștenirii îi exclude de la moștenire pe ceilalți descendenți care se află în relații de rudenie cu defunctul prin... mai detaliat intermediul celui dintîi.

(3) Locul descendentului decedat la momentul deschiderii moștenirii îl ocupă descendenții acestuia (reprezentarea succesorală).

(4) Copiii defunctului moștenesc în cote succesorale egale.

(5) Copiii care înlocuiesc părintele decedat conform dispozițiilor alin. (3) moștenesc în cote egale cota succesorală la care ar fi avut dreptul părintele decedat.

Pentru a deschide procedura succesorală trebuie să vă adresați la notar în raza teritorială unde bunelul dvs a avut ultimul domiciliu. Trebuie sa aveti certificatul de deces în original și actele de stare civilă care demonstrează legatura de rudenie.

Notarul o sa va comunice daca bunelu dvs a lasat testament sau nu. Ce tine de donatii - puteti verifica daca cunoasteti numere cadastrale ale bunurilor imobile prin comandarea unui certificat din Registrul Bunurilor Imobile.

24 august 2023