Moștenire când nu există titlu de proprietate

28 februarie 2023 57

Bună ziua! Bunica a decedat și au rămas doi moștenitori, care au obținut titluri de moștenitor. Bunica a deținut un teren pentru construcție, dar dreptul său nu fost înregistrat la cadastru. Decizia din primărie cu extrasul există, precum că bunicăi i-a fost alocat terenul menționat cu drept de proprietate și că pe el există o casă și o șură. Cum pot moștenitorii să moștenească terenul dacă nu există titlu de proprietate?

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Valeria, întrebare în baza căruia document proprietarul, care are o casă și o șură este deținător ? În a. 1992 a fost o programă ” Pîmânt ”, unde sau verificat cu ajutorul aerostatelor toate terenirle și loturile de pământ în toată țara, la fiecare deținător i-a fost referit titlurile... mai detaliat corespunzătoare, nu putea, ca bunica DVS să nu dețină de titlu. Acetea documente se păstrează cum la primării așa și la cadastrele din teritoriu, eu vă propun să verificați și o să găsiți documentul - ttlu de proprietate pe pământ.

28 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună, decizia din primărie poate servi ca dovadă a dreptului de proprietate.

Articolul 526. Uzucapiunea dreptului contrar cuprinsului registrului de publicitate
(1) Dreptul de proprietate asupra unui bun imobil sau mobil poate fi înregistrat în registrul bunurilor imobile sau într-un alt registru de publicitate... mai detaliat cu caracter constitutiv, în sensul art. 420, în temeiul hotărîrii judecătorești prin care se constată uzucapiunea, în folosul posesorului sub nume de proprietar care l-a posedat timp de 10 ani, în una din următoarele situații:
a) proprietarul înregistrat în registrul de publicitate a decedat ori, după caz, și-a încetat existența juridică;
b) în registrul de publicitate a fost înregistrată declarația de renunțare la proprietate;
c) bunul imobil este un teren, cu sau fără construcții, care nu a fost supus înregistrării primare în registrul bunurilor imobile.
(2) În toate cazurile, posesorul poate dobîndi dreptul numai dacă a depus cererea de înregistrare a dreptului de proprietate, în temeiul hotărîrii judecătorești, în registrul de publicitate înainte ca un terț să fi depus propria cerere de înregistrare a dreptului în folosul său, pe baza unui temei legitim, în cursul sau chiar după împlinirea termenului necesar pentru uzucapiune.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), termenul necesar pentru uzucapiune nu începe să curgă înainte de data decesului sau, după caz, de data în care a încetat existența juridică a proprietarului, respectiv înainte de data înregistrării declarației de renunțare la proprietate, chiar dacă intrarea în posesia bunului s-a produs la o dată anterioară.

28 februarie 2023
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

.....vă duceți și înregistrați dreptul de proprietate al bunicii în Registrul Bunurilor Imobile în baza certificatului de la notar privind calitatea de moștenitor, apoi deja notarul vă eliberează certificat de moștenitor....

28 februarie 2023

Mulțumesc pentru răspunsuri! Dar problema este în ceea că în 2013 primăria a angajat o companie pentru măsurări masive și pentru a efectua titluri de proprietate tuturor celor care nu le dețineau, pe atunci nu exista ASP, compania dată a efectuat măsurările și titlurile, aceste titluri erau marea majoritate cu... mai detaliat greșeli, încurcate litere în nume și prenume, titlurile depistate cu greșeli sau ridicat înapoi de către companie pentru perfectare, la scurt timp compania dată a dat faliment și cetățenii au rămas fără titluri. A rămas la ceea ca fiecare sătean să meargă de sine stătător săși facă titlul, dar bunica nu a mai mers, noi nici nu am știut că ea nu deține titlu. Am mers la ASP teritorial local și mi sa spus că persoanei decedate nu i se eliberează titlu, cei de făcut, cum putem să moștenim acest teren de locuit? Menționez că deținem deja certificat de moștenitor și un extras cu o decizie cu numărul cadastral, ari și numele bunicăi.

5 martie 2023